Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

ZNAKI, TARCZE I SYGNAŁY

W poniższym zestawieniu ujęto wyłącznie te znaki, tarcze i sygnały, które są stosowane na sieci tramwajowej GOP.
Opisy dotyczą ich funkcji w GOP - mogą się różnić od oficjalnie przyjętych, podobnie jak wygląd niektórych znaków.

Wymiary standardowych tarcz:     

Wygląd
Symbol
Opis
AT-1
(D-9)
Kontakt sygnalizacji świetlnej ślizgowej
AT-2
Kontakt sygnalizacji świetlnej przekaźnikowej

 
AT-5
Ograniczona skrajnia (budynki, tunele, słupy)
BT-1
(D-21)
Początek ograniczenia prędkości podanej na znaku
BT-2
(D-22)
Koniec ograniczenia prędkości jazdy podanej na znaku (odwołanie znaku BT-1/D-21)
BT-3
Kontakt blokady zwrotnicy elektrycznej - pociąg ma zakaz wjazdu pod kontakt zwrotnicy zanim pociąg poprzedzający nie przejedzie wszystkimi podniesionymi odbierakami prądu przez kontakt blokady
BT-4
Stop! Zwrotnica eksploatowana jednostronnie - pociąg należy zatrzymać przed rozjazdem i upewnić się o prawidłowym przełożeniu iglic rozjazdu (tarcza wprowadzona do użytku od 16.03.2002 wyłącznie na terenie Sosnowca)

 
CT-1
(D-11)
Przerywacz sekcyjny (izolator) - pociąg należy prowadzić bez poboru prądu
CT-2
Granica zasilania podstacji trakcyjnych - pociąg należy prowadzić bez poboru prądu
D-2
Miejsce bezwzględnego zatrzymania - STOP
D-13
(DT-3)
Odgromnik sieci trakcyjnej
D-14
(CT-3)
Nakazuje prowadzenie pociągu pod kontrolą hamulca elektrodynamicznego z prędkością do 15 km/h

 
D-15
Ukres - miejsce zwężenia międzytorza - pociąg należy zatrzymać przed znakiem
D-16
Początek zakazu mijania się pociągów - nie udziela pierwszeństwa wjazdu na zwężony odcinek toru przy równoczesnym podjechaniu do miejsca zwężenia
D-17
Początek zakazu mijania się pociągów - udziela pierwszeństwa wjazdu na zwężony odcinek toru przy równoczesnym podjechaniu do miejsca zwężenia
D-16a
Koniec zakazu mijania się pociągów (odwołanie znaków D-16 i D-17)
D-17a
D-20
Tarcza "STÓJ" - tymczasowe zamknięcie toru na czas robót
D-24
Nakazuje ustąpienia pierwszeństwa w blokowaniu odcinka jednotorowego
D-25
Udziela pierwszeństwa w blokowaniu odcinka jednotorowego
DT-1
Kontakt zwrotnicy elektrycznej - w prawo należy jechać bez poboru prądu przez silniki, w lewo należy jechać z poborem prądu przez silniki
DT-4
Odłącznik sieciowy
DT-5
Punkt zasilający sieć trakcyjną
DT-6
Punkt powrotny (miejsce połączenia kabla powrotnego podstacji do szyn)
PC-7
Tarcza oznaczająca prowadzenie pociągu następnego na odcinku jednotorowym
---
Drążek bezpieczeństwa - służy do zabezpieczenia przejazdu odcinka jednotorowego w sytuacjach awaryjnych (pierwszeństwo przejazdu ma pociąg posiadający drążek)
---
Baczność! Wysokie napięcie!
 
ST-1
Zezwolenie na przejazd obok semafora
 
ST-2
Zakaz wjazdu za semafor
---
Przystanek tramwajowy

 
---
Przystanek tramwajowy podwójny - pociąg zatrzymujący się na stanowisku II nie zatrzymuje się na stanowisku I

Spis treści