Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

IX. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY POCIĄGAMI PODCZAS JAZDY.

1. Odległość między pociągami podczas jazdy powinna być taka, aby niezależnie od prędkości, stanu taboru i torowiska oraz warunków atmosferycznych wykluczona była możliwość zderzenia (najechania) się pociągów. Przy śliskiej szynie (np. w okresie opadania liści, deszczu lub gołoledzi), jak również przy złej widoczności, kierujący obowiązany jest zmniejszyć prędkość oraz zachować taką odległość za pojazdem poprzedzającym, aby możliwe było zatrzymanie pociągu w bezpiecznej odległości za tym pojazdem.

2. Motorniczy powinien przestrzegać zachowania odległości między pociągami tramwajowymi minimum 150 m (zaleca się zachowanie odległości jednego przystanku od tramwaju poprzedzającego).

3. Najechanie pociągu tramwajowego na inny pociąg nie może być niczym usprawiedliwione, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości.

Spis treści