Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

VIII. ZASADY PRZEJAZDU PRZEZ SKRZYŻOWANIA.

1. Przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania motomiczowie tramwajów są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania:
- poleceń osób regulujących ruch na skrzyżowaniu (bez względu na istnienie sygnalizacji świetlnej i koloru świateł w danym momencie),
- sygnalizacji świetlnych dla kierujących pojazdami szynowymi (patrz załącznik nr 7), w której poziomy pasek światła białego w kształcie wydłużonego prostokąta - odpowiada sygnałowi czerwonemu, a pionowy pasek światła białego w kształcie wydłużonego prostokąta - odpowiada sygnałowi zielonemu,
- ogólnych przepisów ruchu obowiązujących na skrzyżowaniu.

2. Przy wyjazdach z pętli, bez względu na jej lokalizację z prawej czy lewej strony szlaku prostego, wyjeżdżający jest włączającym się do ruchu, a więc w każdym przypadku winien udzielić pierwszeństwa przejazdu znajdującym się na szlaku.

3. Na skrzyżowaniach torowych równorzędnych i przy wyjeździe z układów wielotorowych obowiązują ogólne zasady pierwszeństwa przejazdu, tj. należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu pociągowi nadjeżdżającemu z prawej strony chyba, że przepisy wewnętrzne o niektórych skrzyżowaniach torowych stanowią inaczej.

4. Tramwaj oczekujący przed skrzyżowaniem na wolne miejsce na przystanku usytuowanym za skrzyżowaniem, może wjechać na skrzyżowanie dopiero po zwolnieniu miejsca na przystanku przez pociąg poprzedzający.

Spis treści