Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

VII. ŁĄCZENIE WAGONÓW.

1. Wagony łączy upoważniony do tego pracownik lub motorniczy. Sprzęgi obydwu wagonów łączonych winny być uprzednio przygotowane do łączenia.

2. Do wagonu, który ma być złączony z innym należy dojeżdżać powoli, aby uniknąć zderzenia. Zabrania się dojeżdżania, gdy między wagonami znajduje się człowiek.

3. Osoba łącząca wagony może wejść między nie w celu połączenia sprzęgów w sytuacji, gdy wagon dojeżdżający został zatrzymany i umiejscowiony, a odległość między dwoma stojącymi wagonami pozwala na łączenie. Przy łączeniu wagonów stojących na łuku, należy wchodzić między wagony od strony zewnętrznej łuku.

4. Łączenie wagonów nad otwartymi kanałami roboczymi powinno odbywać się przy zachowaniu jak największej ostrożności i tylko w koniecznych przypadkach.

5. Wagon do łączenia powinien być prowadzony z pilotem, dającym sygnały o odległości między wagonami. Prowadzący wagon powinien być zwrócony w kierunku jazdy i obserwować sygnały pilota.

6. W miejscach, w których zachodzi konieczność przeczepiania (zmiany) wagonów, należy zawsze przed czynnością doczepiania lub odczepiania wagonów, zahamować wagony umiejscawiając je.

7. Sprzęgi tramwajowe składane należy eksploatować w pociągach tramwajowych w położeniu złożonym przy zastosowaniu zabezpieczenia sprzęgu w tym położeniu w postaci mocowania głowicy Alberta do specjalnie przyspawanej do konstrukcji wagonu tulei.
Tylko w celu holowania pociągów należy wyprostować sprzęgi wykonując kolejno następujące czynności:
- za pomocą nastawiacza do zwrotnic należy wybić klin sworznia stożkowego wchodzącego w skład elementów składania sprzęgu,
- wyjąć w/w sworzeń stożkowy podważając nastawiaczem jego łeb,
- uwolnić sprzęg z mocowania zabezpieczającego jego położenie w stanie złożonym poprzez wyjęcie sworznia głowicy Alberta,
- wyprostować sprzęg tak, aby otwory znajdujące się w elementach składania sprzęgu pokryły się,
- zablokować sprzęg w położeniu wyprostowanym za pomocą sworznia stożkowego wkładając go w w/w otwór - utwierdzić połączenie uderzając nastawiaczem w łeb sworznia,
- zabezpieczyć sworzeń przed poluzowaniem (wypadnięciem) za pomocą klina wbitego przy użyciu nastawiacza.

8. Aby połączyć dwa wagony (pociągi) tramwajowe należy:
- dojechać wagonem na taką odległość, aby otwór głowicy jednego sprzęgu pokrył się z otworem głowicy drugiego sprzęgu.
- w tak ustawione otwory głowic sprzęgów włożyć sworzeń,
- ruszając wolno jednym wagonem doprowadzić do wyprostowania sprzęgów, umiejscowić wagon,
- w otwory głowic sprzęgów włożyć drugi sworzeń.

Spis treści