Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

V. TECHNIKA OBSŁUGI DRZWI PRZEZ MOTORNICZEGO I POSTĘPOWANIE PRZY SYGNAŁACH ALARMOWYCH Z PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO.

1. Po stwierdzeniu w lusterku, że pasażerowie wsiedli lub wysiedli z wagonu, motorniczy uruchamia dzwonek, ostrzegający pasażerów o zamknięciu drzwi. Następnie po upływie 2-3 sekund w pierwszej kolejności zamyka drzwi wagonów doczepnych, a następnie pierwszego wagonu. W wagonach, w których każda para drzwi jest sterowana osobnym przełącznikiem należy drzwi zamykać w kolejności od ostatnich do pierwszych, a otwierać od pierwszych do ostatnich.

2. W wagonach, w których istnieje możliwość sterowania drzwiami przez pasażera motorniczy może zezwolić na indywidualne otwieranie drzwi. Zezwolenie to poprzez włączenie na pulpicie przełącznika systemu otwierania drzwi przez pasażera powinno nastąpić wyłącznie po zatrzymaniu (umiejscowieniu) pociągu tramwajowego. Zamykanie drzwi odbywa się zawsze przez motorniczego.

3. Po sprawdzeniu, że zapaliły się lampki kontrolne sygnalizujące zamknięcie drzwi wagonu doczepnego i pierwszego, motorniczy daje sygnał ostrzegawczy dzwonkiem zewnętrznym i dopiero wtedy rusza z przystanku.

4. Jeżeli po ruszeniu z przystanku motorniczy usłyszy sygnały dzwonka wewnętrznego i nie odczuje samoczynnego rozłączenia jazdy oznacza to, że pasażer domaga się zatrzymania tramwaju. W tym przypadku motorniczy ma obowiązek dokonania nagłego zatrzymania pociągu i sprawdzenia przyczyny alarmu.

5. Jeżeli motorniczy usłyszy sygnały dzwonka wewnętrznego (a nie odczuje samoczynnego rozłączenia jazdy) w chwili, gdy znajduje się na przestrzeni trasy międzyprzystankowej jego obowiązkiem jest zatrzymać pociąg hamulcem elektrodynamicznym i stwierdzić przyczynę alarmu.

6. Jeżeli motorniczy odczuje samoczynne rozłączenie jazdy oraz hamowanie pociągu z jednoczesnym dzwonieniem dzwonka oznacza to, że pasażer uruchomił hamulec bezpieczeństwa. Motorniczy po zatrzymaniu pociągu powinien ustalić przyczynę alarmu.

7. Motorniczy przy dojeździe do przystanku obowiązany jest do takiego otwierania drzwi, aby pasażer po wyjściu z wagonu nie wpadł pod nadjeżdżające pojazdy.

Spis treści