Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

IV. PULPIT MANEWROWY.

W przypadku zabudowy w tramwaju pulpitu manewrowego umieszczonego na tylnym pomoście należy w celu dokonania jazdy manewrowej do tyłu wykonać następujące czynności:

Na stanowisku motorniczego:
- przełączyć na pulpicie motorniczego przełącznik jazdy manewrowej na pozycję przygotowującą pulpit manewrowy do uruchomienia,
- przestawić dźwignię nawrotnika na pozycję jazdy do tyłu,
- włączyć łącznik jazdy (stacyjkę).

Na pulpicie manewrowym:
- włączyć przycisk czuwaka,
- włączyć łącznik jazdy (stacyjkę),
- w celu dokonania rozruchu włączyć przycisk jazdy,
- w celu zahamowania tramwaju włączyć przycisk hamowania (jeżeli jest zabudowany na pulpicie) lub puścić przycisk czuwaka,
- w celu uruchomienia dzwonka zewnętrznego należy nacisnąć przycisk dzwonka,
- w celu otwarcia IV-tych drzwi tramwaju należy włączyć przełącznik drzwi.

Spis treści