Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

III. ROZRUCH I HAMOWANIE POCIĄGU.

1. Rozruch pociągu powinien odbywać się płynnie bez szarpnięć. Jazda powinna być ekonomiczna. Polega ona na takim prowadzeniu tramwaju, przy jakim można uzyskać dużą prędkość komunikacyjną przy możliwie małym jednostkowym zużyciu energii oraz nie przeciążeniu zbędną pracą urządzeń elektrycznych i mechanicznych tramwaju.

Należy zatem:
- prowadzić jazdę z możliwie największym (uwarunkowanym stanem torowiska, przyczepnością kół i ruchem ulicznym) przyspieszeniem rozruchu,
- wykorzystywać jak najczęściej jazdę z wybiegu,
- nie stosować jazdy forsownej (bez wybiegu) oraz zbędnych przyhamowań.

2. Hamowanie robocze należy przeprowadzać stopniowo w ten sposób, by nie spowodować poślizgu kół.

3. Przy poślizgu kół wagonu należy przerwać hamowanie i rozpocząć je od początku wciskając minimalnie pedał hamowania w wagonach 105N i pochodnych, a w wagonach typu 102N przestawić korbę nastawnika w kierunku pozycji "0" i ponowić hamowanie wolniej przestawiając korbę na kolejne pozycje hamowania. Jeżeli okaże się. że działanie hamulców elektrodynamicznych jest niewystarczające należy włączyć hamulce szynowe. W wagonach 102N w razie konieczności zwiększenia efektu hamowania należy uruchomić piasecznicę.

4. Na śliskich, oblodzonych lub pokrytych opadłymi liśćmi szynach, hamowanie należy rozpocząć odpowiednio wcześniej przy zachowaniu największej ostrożności.

5. Dojeżdżając do skrzyżowania, przystanku lub widocznej z daleka przeszkody. motorniczy powinien rozpocząć hamowanie z takiej odległości, aby skutecznie zatrzymać pojazd.

6. W przypadku zacięcia się pedału hamowania lub nastawnika należy przystąpić do hamowania pedałem czuwaka.

7. Zabrania się, gdy nie zachodzi taka konieczność - hamowania hamulcami szynowymi. Hamowanie tego rodzaju należy stosować tylko w przypadku niebezpieczeństwa.

8. W przypadku awarii wymagającej holowania, gdy pociąg stoi na spadzie należy go umiejscowić hamulcami szynowymi, podstawić kliny pod koła, a następnie hamulce szynowe wyłączyć oczekując pociągu holującego.

9. W przypadku, gdy zatrzymanie jest spowodowane zanikiem napięcia w sieci trakcyjnej, a pociąg stoi na spadzie, to przy słabych hamulcach szczękowych należy dodatkowo włączyć hamulce szynowe. Następnie należy podstawić pod koła kliny i dopiero potem hamulce szynowe wyłączyć. Po powrocie napięcia w sieci zjechać awaryjnie do zajezdni celem dokonania naprawy układu hamowania hamulcami szczękowymi.

10. W przypadku awarii polegającej na niemożliwości wyłączenia rozruchu należy zwolnić pedał czuwaka i natychmiast odciągnąć odbierak prądu od sieci.

Spis treści