Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XXII. PRZEPISY DOTYCZĄCE PORUSZANIA SIĘ W RUCHU PŁUGÓW ODSNIEŻNYCH.

1. Podczas obsługi pługów (zestawu odśnieżnego) obowiązują ogólne przepisy dotyczące obsługi wagonów tramwajowych oraz przepisy obowiązujące podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia do 1 kV.

2. Ponieważ praca pługów odbywa się przy ograniczonej widoczności należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy.

3. W czasie jazdy pracującego pługa powinny być włączone:
- żółty sygnał błyskowy,
- światła mijania reflektorów pługa,
- światła pozycyjne wagonów.

4. Szczotka wirnika lub lemiesz zainstalowana na pługu powinna być opuszczona w czasie pracy nie niżej niż 5 cm powyżej główki szyny ze względu na nierówności i wysadziny na torze.

5. Przy przejeździe pługa przez odcinek rozjazdów, na których znajdują się zwrotnice tramwajowe, napęd szczotek (lub lemiesza) należy wyłączyć i unieść je do góry w celu uniknięcia zanieczyszczenia zwrotnic.

6. Przy przejeździe pługa przy wysepkach przystankowych również należy wyłączyć napęd szczotek i unieść je w górę.

Spis treści