Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XXI. PRZEPISY DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ W CZASIE TRANSPORTU MATERIAŁÓW NA ROBOTY TOROWE.

1. Wszystkie elementy, które wystają poza gabaryty środka transportu (szyny, rozjazdy, podkłady) powinny być przewożone tylko w czasie przerwy w ruchu liniowym.

2. Elementy długie jak np. szyny przewożone na specjalnych wózkach powinny być oznaczone światłem czerwonym na początku, w połowie i na końcu tych elementów.

3. Przewożenie ładunków ciężkich i długich powinno odbywać się z prędkością bezpieczną.

4. Obsługa wagonu holującego wózki z długimi elementami powinna składać się z czterech osób (motorniczy + 3 pracowników) wyposażonych w ręczne urządzenia sygnalizacyjne. W czasie manewrów na skrzyżowaniu ulic zabezpieczają oni ładunek przed najechaniem przez inne pojazdy.

5. Trasa przejazdu z długimi elementami na specjalnych wózkach powinna być uprzednio ściśle ustalona pod kątem bezpieczeństwa przez nadzór i ściśle przestrzegana przez prowadzącego pojazd.

6. W czasie przeładunku wagonów samozsypowych na terenie prowadzonych robót torowych prace mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem pracownika znajdującego się na zewnątrz środka transportu.

Spis treści