Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XIX. ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W OKRESIE ZIMOWYM.

Ogrzewanie wagonów 105N i 102N

1. Wagony ogrzewane są poprzez grzejniki elektryczne zainstalowane na stałe, zasilane prądem z sieci jezdnej (600 V).

2. Każdorazowe włączenie grzejników w sezonie grzewczym należy do obowiązków motorniczego i nie może być sprzeczne z obowiązującymi aktualnie zarządzeniami Zakładowego Sztabu Akcji Zima. Motorniczy nie może doprowadzić do nadmiernego przegrzewania przedziału pasażerskiego jak również do nadmiernego oziębienia wnętrza wozu.

3. Po zjeździe pojazdu do zakładu wyłączenie grzejników elektrycznych należy do obowiązku motorniczego pojazdu.

4. Motorniczy ma obowiązek opisać w cedule pojazdu wszelkie uszkodzenia urządzenia grzewczego, zaistniałe w czasie eksploatacji na trasie.

Spis treści