Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XVIII. WYTYCZNE DLA MOTORNICZYCH W SPRAWIE EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM.

1. W okresie jesienno - zimowym warunki jazdy są znacznie gorsze ze względu na występowanie na szynach wody, liści, szronu, śniegu i oblodzenia oraz pogorszenie widoczności, np. mgła, śnieżyca itp. Wymaga to od motorniczego zachowania zwiększonej ostrożności jazdy. Szczególnie duże niebezpieczeństwo stwarzają spadające na szyny liście, które powodują poślizg kół w czasie rozruchu, a przede wszystkim podczas hamowania pociągu.

2. Dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków podczas prowadzenia tramwajów w trudnych warunkach atmosferycznych należy ściśle przestrzegać poniższych ustaleń:

Przed wyjazdem z zakładu należy:
- zapoznać się z aktualnym komunikatem meteorologicznym oraz komunikatem biometeorologicznym,
- skontrolować, czy w wagonie znajdują się narzędzia do oczyszczania zwrotnic oraz kliny do ich klinowania,
- sprawdzić działanie podgrzewaczy szyb.

Podczas jazdy na trasie motorniczy obowiązany jest:
- stosować płynny rozruch, a hamowanie rozpoczynać odpowiednio wcześnie,
- dostosować prędkość jazdy do aktualnych warunków atmosferycznych tak, aby w każdych okolicznościach można było bezpiecznie zatrzymać pociąg,
- zachować zwiększoną odległość pomiędzy pociągami,
- zachować szczególną ostrożność podczas dojeżdżania do stojących pociągów,
- w czasie opadów śniegu należy na przystankach końcowych czyścić i posypywać piaskiem stopnie wagonów,
- w okresie występowania roztopów, miejsca zalane wodą należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością, aby nie spowodować zalania silników.

Spis treści