Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XVII. PRZERWA W DOPŁYWIE PRĄDU.

1. Gdy motorniczy stwierdzi, że nastąpiła przerwa w dopływie prądu z sieci powinien po zatrzymaniu pociągu w wagonach 102N ustawić nawrotnik na pozycję "0", a w wagonach typu 105N i pochodnych wyłączyć wyłącznik jazdy (stacyjkę). Ponadto należy wyłączyć odbiorniki na 600V za wyjątkiem przetwornicy, której praca świadczy o powrocie napięcia.

Jeżeli przerwa trwa dłużej niż jedna minuta należy zawiadomić dyspozytora ruchu oraz odłączyć pantografy od sieci. Następnie co 2 minuty podnieść pantograf w celu stwierdzenia ponownego włączenia napięcia sieci tramwajowej.

2. W przypadku stwierdzenia, że wyłączenie napięcia nastąpiło wskutek awarii któregoś z wagonów pociągu należy odciągnąć odbierak w uszkodzonym wagonie, a cały skład przygotować do holowania lub samodzielnego zjazdu na jeden wagon.

Spis treści