Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XVI. USZKODZENIA SIECI.

1. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia sieci motorniczy obowiązany jest zatrzymać pojazd przed miejscem uszkodzenia i niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu dyspozytora ruchu. W przypadku możliwości kontynuowania jazdy motorniczy winien zaczekać celem powiadomienia o usterce następny nadjeżdżający pociąg.

2. W przypadku uszkodzenia odbieraka prądu nie wolno dalej prowadzić pociągu. Odbierak prądu należy ściągnąć i zabezpieczyć linką. Po zabezpieczeniu pociągu motorniczy obowiązany jest udać się przed miejsce, w którym nastąpiło uszkodzenie odbieraka prądu i ostrzec motorniczego następnego pociągu o awarii, powiadomić dyspozytora ruchu i czekać na przybycie pogotowia górnej sieci, a pociąg przygotować do holowania lub samodzielnego kontynuowania jazdy na drugi odbierak do czasu wymiany wagonów.

3. Działanie Służby Ruchu powinno ograniczyć się wyłącznie do zabezpieczenia miejsca uszkodzenia. Usunięcia awarii dokona pogotowie górnej sieci.

4. Jeżeli wystąpiło zerwanie przewodu jezdnego z opadnięciem przewodu na jezdnię należy pamiętać, że przewód może znajdować się pod napięciem.

5. Dotykanie, a nawet zbliżanie się do leżących przewodów oraz zetkniętych z przewodem jezdnym przedmiotów jest zabronione. Motorniczym i osobom nieuprawnionym zabrania się wchodzenia na dach wagonu.

6. Bezwzględnym obowiązkiem motorniczego jest:
- ostrzec pasażerów opuszczających tramwaj i przechodniów przed ewentualnym dotknięciem przewodu,
- zabezpieczyć przewód przed najechaniem przez inne pojazdy; zabezpieczenie polega na wystawieniu posterunku w odległości nie mniejszej niż 3 m od leżącego przewodu oraz ostrzeganiu wszystkich znajdujących się w pobliżu.

W przypadku porażenia i pozostawania pod działaniem prądu osób należy, zgodnie z zasadami uwalniania osób spod napięcia (lub w inny sposób) uwolnić poszkodowanego od działania prądu i przez dyspozytora ruchu wezwać pogotowie ratunkowe.

Spis treści