Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XI. EKSPLOATACJA SIECI TRAKCYJNEJ.

1. Przed wyjazdem z zajezdni motorniczy ma obowiązek sprawdzić wzrokowo stan nakładek ślizgowych odbieraków. Wyjazd na trasę z uszkodzonymi nakładkami odbieraków jest zabroniony.

2. Pod izolatorami sekcyjnymi (przerywaczami) sieci jezdnej należy obowiązkowo przejeżdżać na wybiegu, który należy rozpocząć na kilka metrów przed izolatorem.

3. Izolatory sekcyjne oznakowane są odpowiednim znakiem zawieszonym na konstrukcji nośnej przy izolatorze.

4. Dopuszczalna prędkość jazdy na odcinkach z siecią płaską wynosi 40km/h, a na odcinkach z siecią wielokrotną - 60km/h.

Spis treści