Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XIII. PRĘDKOŚĆ JAZDY.

1. Czas przejazdu pomiędzy przystankami określa rozkład jazdy. Dopuszczalne prędkości na obszarach zabudowanych i niezabudowanych określają przepisy "Prawa o ruchu drogowym".

2. Prędkość jazdy należy zmniejszyć:
- podczas przejazdu przez zwrotnice i skrzyżowania torów, na zakrętach i skrzyżowaniach ulic,
- na wąskich ulicach,
- w miejscach oznaczonych znakami,
- na większych spadkach,
- na śliskich szynach,
- podczas przejazdu obok innych stojących blisko pojazdów lub zgromadzeń ludzi,
- na zarządzenie Służby Kontroli Ruchu lub policji,
- podczas silnej mgły, zamieci i złej widoczności,
- przed przystankami na żądanie,
- na torach znajdujących się blisko chodnika,
- na torach w złym stanie technicznym,
- w miejscach uszkodzeń sieci trakcyjnej oraz w miejscach prowadzenia robót,
- w zależności od typu sieci,
- we wszystkich innych grożących niebezpieczeństwem miejscach,
- na terenie zakładu,
- w trakcie trwania robót na torach.

3. Na odcinkach z ograniczeniem prędkości motorniczy ma bezwzględny obowiązek prowadzić tramwaj z prędkością nie większą niż na znaku.

Spis treści