Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

XI. PRACE NA I W POBLIŻU TORÓW TRAMWAJOWYCH ORAZ PRZY URZĄDZENIACH SIECI TRAKCYJNEJ.

1. W miejscu, w którym prowadzone są prace torowe, sieciowe lub drogowe, motorniczy powinien zwolnić prędkość jazdy i zachować szczególną uwagę i ostrożność.

2. Dojeżdżając do grupy osób pracujących przy sieci, na torach lub w pobliżu torów, motorniczy ma bezwzględny obowiązek zatrzymania tramwaju i podania sygnału ostrzegawczego.

3. Dalsza jazda może być kontynuowana na wyraźne zezwolenie sygnalisty bądź prowadzącego roboty.

4. Prędkość tramwaju na odcinku robót torowych powinna być taka, aby motorniczy w każdej chwili był w stanie zatrzymać pojazd.

5. Do pojazdów wieżowych, drabin bądź pogotowi technicznych stojących na torach nie wolno dojeżdżać na odległość bliższą niż 50m.

6. Nie wolno wymijać się tramwajom, jeżeli pomiędzy pociągami mogą znaleźć się na międzytorzu osoby piesze. Dotyczy to całego układu torowego (szczególnie przy przejściach dla pieszych, prowadzonych robotach torowych).

7. Wszelkie roboty prowadzone na torach lub w ich pobliżu muszą być zabezpieczone barierką lub inną sygnalizacją umiejscowioną w odległości minimum 50 m od miejsca robót (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym").

Spis treści