Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

X. PRZESZKODY NA TORZE.

1. Zauważone w rowkach szyn przedmioty jak: śruby, kamienie i inne - należy usunąć. W przypadku przejechania przeszkody i odczucia wstrząsu należy pociąg zatrzymać i w miarę możliwości przedmiot usunąć. Gdy przeszkody nie można usunąć we własnym zakresie należy powiadomić o tym najbliższy punkt Służby Kontroli Ruchu lub dyspozytora ruchu.

2. Jeżeli główki szyn zalane są wodą należy przejeżdżać z prędkością nie większą niż 5 km/h. Jeżeli poziom wody przekracza wysokość 10 cm od główki szyny przejazd pociągiem jest zabroniony. O fakcie zalania odcinka torów należy zawiadomić natychmiast Służbę Kontroli Ruchu lub dyspozytora ruchu.

3. W przypadku zauważenia lokalnych przeszkód lub uszkodzeń na torach i w ich pobliżu należy niezależnie od zawiadomienia dyspozytora ruchu, jeżeli przejazd jest możliwy, zachować szczególną ostrożność jazdy na tym odcinku aż do momentu usunięcia lub naprawienia usterek, powiadamiając o uszkodzeniu motorniczego następnego zbliżającego się tramwaju. Obowiązek powiadamiania dotyczy kolejno wszystkich przejeżdżających motorniczych.

4. Jeżeli rowki szyn zasypane są ziemią, piaskiem, lodem, itp. łącznie z odcinkami torów nieuczęszczanych w normalnym ruchu eksploatacyjnym motorniczy może wjechać na taki odcinek po uprzednim dokładnym usunięciu zanieczyszczeń.

5. Przejazd przez takie odcinki powinien odbywać się płynnie i z niewielką prędkością.

Spis treści