Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych.

I. UKŁAD ELEKTRYCZNY.

1. Sprawdzenie akumulatorów, przetwornicy, obwodu ładowania:
- załączyć odłącznik baterii akumulatorów i sprawdzić na woltomierzu wychylenie wskazówki - napięcie baterii powinno wynosić 32 - 34 V,
- załączyć przetwornicę i sprawdzić napięcie na woltomierzu, które powinno wynosić 38-42 V; jeżeli napięcie jest mniejsze od 38 V lub wyższe od 42 V należy powiadomić mistrza zmianowego zajezdni.

2. Podczas jazdy motorniczy obowiązany jest kontrolować wartość napięcia pokładowego. Jeżeli napięcie to będzie większe od 42 V lub będzie zawierało się w przedziale 38 - 34 V należy zjechać do zajezdni. Przy braku ładowania baterii akumulatorów, tj. gdy napięcie jest niższe niż 34 V należy pociąg sholować do zajezdni. Dopuszcza się jazdę awaryjną (zjazd awaryjny) przy braku ładowania akumulatorów jedynie na krótkich odcinkach, na terenie płaskim i bezkolizyjnym (brak skrzyżowań) pod warunkiem, że napięcie pokładowe będzie wyższe niż 30 V.
W wagonach 105N i pochodnych należy dodatkowo podczas jazdy kontrolować lampkę sygnalizacyjną ładowania baterii akumulatorów. Gdy się zapali świadczy to o uszkodzeniu obwodu ładowania.

3. Eksploatacja przetwornicy statycznej.
W wagonach tramwajowych, w których zastosowano przetwornicę statyczną w przypadku gdy nastąpi samoistne wyłączenie przetwornicy (najczęściej przy przejeździe pod izolatorami sekcyjnymi sieci) należy:
- wyłączyć wyłącznik przetwornicy na pulpicie,
- odłączyć odłącznik baterii (w szafie sterującej)
- ponownie załączyć odłącznik baterii i włączyć przetwornicę.

Spis treści