Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

IX. OBSŁUGA PASAŻERÓW.

1. Zadaniem komunikacji jest zapewnienie jak najsprawniejszego, a przede wszystkim bezpiecznego i kulturalnego przewozu pasażerów.

2. Zachowanie motorniczego wobec pasażerów winno być uprzejme, życzliwe i taktowne, ale stanowcze w zakresie egzekwowania obowiązujących ich przepisów.

3. Na żądanie pasażera należy wskazać miejsce składania skarg i wniosków,

4. Pasażerom zachowującym się niewłaściwie i nie stosującym się do przepisów należy zwrócić uwagę w formie stanowczej, ale grzecznej bez podnoszenia głosu i przybierania postawy wyzywającej. Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba można wezwać pasażera do opuszczenia wozu. Należy dążyć do załagodzenia konfliktu w sposób ugodowy.

5. W przypadkach koniecznych należy zwrócić się o pomoc do Służby Kontroli Ruchu lub funkcjonariuszy Policji, w żadnym zaś razie kierującemu nie wolno reagować obraźliwie. Motorniczy winien zapewnić pasażerom poczucie bezpieczeństwa i w przypadkach koniecznych wzywać siły porządkowe.

6. Pracownicy Służby Ruchu obowiązani są udzielać pasażerom wyczerpujących informacji na temat korzystania ze środków komunikacji miejskiej, przy czym kierujący mogą to robić tylko podczas postoju pojazdu.

7. Motorniczy winien czuwać nad prawidłowym działaniem urządzeń informujących i nagłaśniających.

Spis treści