Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

VIII. JAZDA NA SPADACH.

1. Podczas jazdy na spadach kierujący obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i prędkość bezpieczną nie większą jednak niż dopuszczalna na danym odcinku drogi.

2. Na spadach jazda winna odbywać się pod kontrolą hamulca elektrodynamicznego.

3. Na spadach należy zachować bezpieczną odległość między pojazdami (minimum jednego przystanku). Nie wolno podjeżdżać do stojącego pociągu: na przystanku, na sygnalizacji przed skrzyżowaniami itp., za wyjątkiem podjechania do pociągu zdefektowanego celem przeprowadzenia holowania.

Spis treści