Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

VII. KIERUNKI JAZDY.

1. Przy dwustronnych (dwutorowych) liniach tramwaje kursują po prawym torze w kierunku jazdy.

2. W wyjątkowych przypadkach ruch może odbywać się po jednym torze. W tym przypadku motomiczowie zachowują maksymalną ostrożność oraz stosują się ściśle do sygnałów osób lub urządzeń zabezpieczających nich, aby uniknąć zjechania się wagonów. O zauważonych uszkodzeniach urządzeń zabezpieczających motorniczy powiadamia natychmiast dyspozytora ruchu lub najbliższy punkt Służby Kontroli Ruchu.

Spis treści