Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

VI. OZNAKOWANIE POJAZDÓW.

1. Jazda pojazdem nieoznakowanym jest zabroniona.

2. Pojazdy kursujące na liniach winny posiadać właściwe tablice zgodne z instrukcją oznakowania taboru.

3. Jeżeli konstrukcja tablic przewiduje dokonywanie ich zmiany uaktualniającej kierunek jazdy lub informującej pasażerów o zjeździe, obowiązkiem kierującego jest każdorazowe dokonanie tych zmian.

4. Pojazdy komunikacyjne używane do innych potrzeb niż przewóz pasażerów na linii winny być wyposażone w odpowiednie tablice np. "PRZEJAZD SŁUŻBOWY", "WYCIECZKA". itp.

5. Autobusy kursujące na liniach tramwajowych, zastępujące komunikację tramwajową, zamiast tablic liniowych winny być wyposażone w tablice z napisem nr linii tramwajowej z dopiskiem litery "T".

6. Za prawidłowy stan oznakowania wagonów tramwajowych na linii odpowiedzialny jest motorniczy.

Spis treści