Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

V. PRZYSTANKI.

1. Rodzaje przystanków:

 • "stałe" - są to przystanki pojedyncze i podwójne (oznaczone: I i II) na których kierujący obowiązany jest zatrzymać pojazd bez względu na obecność pasażerów w pojeździe lub oczekujących na przystanku. Na przystanku podwójnym pojazd zatrzymuje się tylko jeden raz,
 • "na żądanie" - przystanki na których należy pojazd zatrzymać na każde żądanie pasażera zamierzającego opuścić pojazd względnie osoby oczekującej na przystanku.

Motorniczy po zatrzymaniu tramwaju na przystanku otwiera drzwi (odblokowuje możliwość otwierania drzwi przez pasażerów) po upewnieniu się, że pasażerowie po wyjściu na przystanek będą mieli zapewnione swobodne dojście na chodnik (dotyczy przystanków bez wysepki i nie znajdujących się przy chodniku).

2. Motorniczy podjeżdżając do przystanku "na żądanie" winien zwracać uwagę, czy pasażerowie lub oczekujący na przystanku nie dają sygnałów do zatrzymania pojazdu.

3. Zabrania się motorniczemu takiego przejazdu obok przystanku "na żądanie ", który utrudniałby pasażerom lub oczekującym zatrzymanie pojazdu. W warunkach ograniczonej widoczności przystanki "na żądanie" należy traktować bezwzględnie jako przystanki "stałe".

4. Po zatrzymaniu pojazdu na przystanku "stałym" lub "na żądanie" kierujący obowiązany jest otworzyć wszystkie drzwi zewnętrzne pojazdu znajdujące się w przedziale pasażerskim. Jeżeli pojazd jest dodatkowo wyposażony w przyciski do otwierania drzwi przez pasażerów, kierujący wybiera tę możliwość otwierania drzwi przyjmując za kryterium stan zapełnienia pojazdu oraz ilość pasażerów oczekujących na przystankach.

5. Obowiązek zatrzymywania pojazdów na przystankach nie dotyczy pojazdów służbowych, roboczych, nauki jazdy, specjalnych oraz uszkodzonych. Motorniczowie prowadzący takie wozy podczas dojazdu do przystanków obowiązani są podawać sygnały ostrzegawcze oraz zachować szczególną ostrożność.

6. Przy wysepkach przystankowych motorniczy powinien zatrzymać pojazd w ten sposób, aby czoło pojazdu zrównało się z początkiem wysepki przystankowej. Na przystankach bez wysepki tramwaj należy zatrzymać tak aby słupek znajdował się pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami, licząc od czoła wagonu.

7. Następny pojazd dojeżdżający do przystanku powinien zatrzymać się w odległości nie mniejszej niż
2 m za stojącym już na przystanku pojazdem (nie dotyczy to przystanków usytuowanych na spadach).

8. Jeżeli na przystanku znajdują się przeszkody utrudniające ruch pasażerów (wykop , zaspy śniegu rtp. ), należy pojazd zatrzymać tak, aby dojście pasażerów było dogodne i bezpieczne.

9. Każde zatrzymanie pojazdu powinno być płynne i łagodne.

10. Pasażerowie mają prawo wsiadania i wysiadania dowolnymi drzwiami.

11. O ile pasażer dobiega do pojazdu należy umożliwić mu wejście do tramwaju.

12. Motorniczy może ruszyć z przystanku dopiero po:

 • upewnieniu się w lusterkach, że żaden z pasażerów nie wchodzi do pojazdu lub nie wychodzi z pojazdu,
 • podaniu dzwonkiem sygnałów ostrzegawczych o zamiarze zamknięcia drzwi,
 • upewnieniu się o zamknięciu drzwi poprzez obserwację w lusterku oraz za pomocą wskazań lampki kontrolnej.

13. Zatrzymanie pojazdu poza przystankami może nastąpić jedynie:

 • na alarmowy sygnał pasażerów,
 • na żądanie funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Służby Kontroli Ruchu, na specjalne sygnały i znaki drogowe ustawione przez służbę drogową,
 • w przypadku zatoru na trasie uniemożliwiającego kontynuowanie jazdy,
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu, urządzeń sieci, toru lub drogi, zasp śnieżnych,
 • przerwie w dopływie prądu,
 • zalania szyn wodą ponad 10 cm licząc od główki szyny,
 • przy przeszkodach znajdujących się na torze lub w ich pobliżu, o ile przejazd grozi niebezpieczeństwem,
 • w czasie przechodzenia przez trasę kolumn pieszych,
 • na sygnały pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,
 • w razie ogólnego zatrzymania ulicznego (w tym przypadku należy pozostawić między pojazdami odstęp nie mniejszy niż 2 metry),
 • przed skrzyżowaniem z torami kolejowymi,

W powyższych przypadkach pojazd należy zatrzymać tak, aby o ile to możliwe nie utrudniać ruchu innym pojazdom lub pieszym.

14. Uruchomienie pojazdów zatrzymanych może nastąpić kolejno w odstępach wynikających z warunków ruchowych i energetycznych, tj. uruchomienie pociągu następuje w chwili gdy odległość od pociągu poprzedzającego wynosi
minimum 150 m.

Spis treści