Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

IV. ROZKŁAD JAZDY.

1. Pojazd należy prowadzić zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy (wskazania autokomputera i tabliczki czasu jazdy).

2. Każdy kierujący obowiązany jest posiadać sprawnie działający zegarek, który winien być wyregulowany wg obowiązującego czasu z dokładnością do 1 minuty.

3. Podczas przejazdu po trasie - za punktualny uważa się przejazd przez przystanek zgodny z rozkładem lub opóźniony do trzech minut w stosunku do rozkładowego. Wszelkie przyśpieszenia w stosunku do rozkładowego czasu jazdy są niedopuszczalne.

4. Odjazd (przyjazd) z przystanku początkowego (do końcowego) winien nastąpić zgodnie z rozkładem jazdy.

5. W przypadku konieczności skrócenia i zmiany trasy jazdy od początku linii lub wynikłego zatrzymania na trasie, motorniczy ma obowiązek poinformować pasażerów wszystkich wagonów o skróceniu lub zmianie trasy.

6. Usprawiedliwia się każde odchylenie czasu jazdy od rozkładowego wynikające z polecenia Służby Kontroli Ruchu.

7. Ewentualne opóźnienia należy zgłaszać natychmiast do dyspozytora i regulatora ruchu oraz odnotować w rubryce "Uwagi" karty drogowej z podaniem przyczyn.

Spis treści