Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XXIII. ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY l ZJAZD DO ZAKŁADU.

1. Przed rozpoczęciem zjazdu kierujący winien zmienić oznakowanie liniowe na informujące pasażerów o zjeździe do zakładu.

2. Zjazd do zajezdni winien odbywać się określoną w rozkładzie trasą z obowiązkiem zabierania pasażerów z przystanków.

3. Podczas przejazdu przez bramę, kierujący obowiązany jest zatrzymać pojazd celem sprawdzenia stanu zewnętrznego i wyposażenia pojazdu przez pracownika pełniącego służbę na bramie oraz wpisania przez niego godziny wjazdu na teren zakładu.

4. Wjazd z pasażerami na teren zakładu jest zabroniony.

5. Obowiązki motorniczego po wjeździe na teren zakładu:
- zamknąć okna, drzwi i wywietrzniki dachowe,
- sprawdzić wnętrze wagonów czy pasażerowie nie pozostawiali jakichś przedmiotów,
- ustawić pojazd na wskazanym miejscu, nawrotnik ustawić na pozycji "zero" (w taborze 102N) i wyłączyć przetwornice,
- wyłącznik jazdy (stacyjka) wyłączyć (w taborze 105N i pochodne),
- zabezpieczyć autokomputer i radiotelefon,
- zdać dyspozytorowi kartę drogową , rozkład jazdy i ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. karta RAM).

6. Zabrania się ustawiania pojazdów na drogach pożarowych lub w sposób utrudniający ruch innych pojazdów.

7. Po zdaniu dokumentów kierujący obowiązany jest zapoznać się z ogłoszeniami i poleceniami wywieszonymi w dyspozytorni oraz sprawdzić wyznaczoną pracę na dzień następny.

8. W przypadku, gdy w czasie pracy miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem prowadzącego
(kolizja, wypadek, wykolejenie, zajście z pasażerami) prowadzący obowiązany jest bezpośrednio po zakończeniu służby złożyć raport dyspozytorowi z odpowiednim wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia.

Spis treści