Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XXI. OBSŁUGA POCIĄGÓW NIEKOMUNIKACYJNYCH (roboczych, nauki jazdy, specjalnych).

1. Przetokowi wagonów w zakładach oraz kierujący wagonami niekomunikacyjnymi obowiązani są posiadać pozwolenie do kierowania tramwajem.

2. Pracowników prowadzących na trasie wagony niekomunikacyjne obowiązują przepisy przeznaczone dla prowadzących pojazdy przewożące pasażerów z wyjątkiem obowiązku zatrzymywania się na przystankach. Kierujący w czasie przejazdu obok przystanku obowiązany jest zmniejszyć prędkość do 10 km/h i podawać sygnały ostrzegawcze.

3. Przewożenie pasażerów pojazdami taboru niekomunikacyjnego jest zabronione.

4. Pojazdy niekomunikacyjne jak: pogotowie techniczne, wozy z narzędziami, materiałami, z solą, pługi odśnieżne, wagony wieżowe, wozy do holowania, rezerwowe, do nauki jazdy i pociągi dodatkowe muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Kierujący pojazdami niekomunikacyjnymi obowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności jazdy.

6. Pojazdy wyjeżdżające na próbę techniczną poza teren zakładu muszą być wyposażone w tablicę "Próbna jazda".

7. Zabrania się przeprowadzania prób technicznych pojazdów w godzinach szczytowego nasilenia ruchu i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne za zgodą Centralnej Dyspozytorni Ruchu.

8. Wszystkie wyjazdy pociągów niekomunikacyjnych muszą być zgłoszone do Centralnej Dyspozytorni Ruchu. Każdy pojazd winien być wyposażony w środek łączności.

Spis treści