Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

II. OBJĘCIE SŁUŻBY W ZAKŁADZIE.

1. Kierujący obowiązany jest zgłosić się do dyspozytora odpowiednio wcześnie przed planowanym czasem wyjazdu, celem ostatecznego przydzielenia pojazdu, linii i pociągu oraz zapoznania się z wszelkimi aktualnymi zarządzeniami i ogłoszeniami na dany dzień pracy. Winien również pobrać z dyspozytorni kartę drogową, rozkład jazdy oraz pozostałe wymagane wyposażenie.

2. Przed wyjazdem z zajezdni kierujący obowiązany jest dokonać oględzin pojazdu w tym wyposażenia i urządzeń, które warunkują jego sprawność:

 • stan zewnętrzny pojazdu (uszkodzenia, zarysowania oraz stan jego czystości),
 • stan okien, drzwi i stopni,
 • stan dźwigni luzowników (górne położenie),
 • działanie hamulców szynowych,
 • stan urządzeń łączących wagony: sprzęgów wagonowych, przewodów sterowania ukrotnionego, przewodów uszyniających oraz sprężynowej osłony międzywagonowej,
 • prawidłowość zamocowania nie złączonych sprzęgów wagonowych oraz ich kompletność wyposażenia,
 • prawidłowość przylegania do sieci trakcyjnej odbieraków prądu oraz brak widocznych z dołu uszkodzeń konstrukcji i nakładek ślizgowych odbieraka,
 • stan przedziału pasażerskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy nie występują wystające elementy i części, uszkodzona podłoga itp. grożące okaleczeniem, przewróceniem się, zniszczeniem odzieży pasażerów,
 • stan siedzeń i uchwytów dla pasażerów,
 • ilość kasowników i ich działanie,
 • wysokość napięcia baterii akumulatorów wskazywanego przez woltomierz, które powinno wynosić co najmniej 32 V we wszystkich wagonach,
 • stan techniczny drzwi oraz działanie blokady jazdy przy otwartych drzwiach,
 • stan zamknięć szafek bezpiecznikowych,
 • stan urządzeń nagłaśniających,
 • kompletność i działanie systemu autokomputerowego oraz radiotelefonicznego,
 • działanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • działanie dzwonków i wycieraczek,
 • ustawienie lusterek wstecznych,
 • wyposażenie pojazdu w gaśnice,
 • wyposażenie pojazdu w nastawiacz do przekładania zwrotnic, szczotkę, haczyk i 4 kliny do blokowania zwrotnic, 2 kliny do blokowania kół,
 • prawidłowość oznakowania liniowego,
 • tarczę pociągu następnego.

3. Motorniczy zauważone braki w wyposażeniu pojazdu oraz usterki obowiązany jest zgłosić dyspozytorowi zakładowemu i mistrzowi zmianowemu celem ich usunięcia przez zapiecze techniczne przed wyjazdem z zakładu.

4. Motorniczy obowiązany jest do wyjazdu z zajezdni sprawnym technicznie wagonem.

5. Uszkodzenia i braki, które przed wyjazdem nie mogły być usunięte lub usterki , które wyniknęły w czasie jazdy, lecz nie zagrażające bezpieczeństwu ruchu, motorniczy obowiązany jest wpisać do ceduły pojazdu.

6. Po sprawdzeniu stanu i wyposażenia pojazdu motorniczy winien zgłosić Służbie Kontroli Ruchu gotowość do wyjazdu.

7. Po wyjeździe z zakładu motorniczy obowiązany jest na trasie przejazdu do pierwszego przystanku sprawdzić działanie hamulców. Jeżeli czynność ta nie zagrozi innym użytkownikom drogi.

8. Wykonanie próby hamulców pojazdem wraz z pasażerami jest niedozwolone.

9. W przypadku stwierdzenia w czasie próby rozruchu i hamowania uszkodzeń nie pozwalających na kontynuowanie jazdy pojazd należy sprowadzić do zajezdni.

10. Motorniczy porusza się tramwajem z włączonymi światłami mijania przez cały rok.

UWAGA:
Za przygotowanie prawidłowego oznakowania i wyposażenia taboru liniowego odpowiada zaplecze techniczne co jednak nie zwalnia motorniczych od odpowiedzialności za wyjazd na trasę z kompletem oznakowania i w pełni wyposażonym taborem.

Spis treści