Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XIX. POSTÓJ UNIERUCHOMIONYCH POJAZDÓW NA TRASIE.

1. Pojazd unieruchomiony na trasie należy skutecznie zabezpieczyć przed przypadkowym ruszeniem.

2. Pojazdy te powinny być dozorowane, a ponadto dodatkowo zabezpieczone światłem ostrzegawczym (migające obustronnie kierunkowskazy) o ile pojazdy są w nie wyposażone.

3. Motorniczy niezwłocznie winien zawiadomić dyspozytora ruchu o konieczności zatrzymania tramwaju.

4. Motorniczy nie może samowolnie oddalić się od tramwaju.

Spis treści