Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XVIII. POŻAR POJAZDU.

1. W przypadku stwierdzenia pożaru należy:
a) pojazd natychmiast zatrzymać,
b) otworzyć drzwi,
c) spowodować opuszczenie wagonów przez pasażerów,
d) jak najszybciej ściągnąć odbieraki prądu i zabezpieczyć je przed podniesieniem się,
e) powiadomić dyspozytora ruchu,
f) odłączyć obwód baterii,
g) przystąpić do gaszenia pożaru,
W przypadku niemożliwości ściągnięcia odbieraków prądu należy powiadomić o tym Dyspozytora Ruchu celem wyłączenia podstacji trakcyjnej.

2. Do gaszenia pożaru należy użyć odpowiednich środków: gaśnic, piasku, ziemi lub innych przedmiotów umożliwiających odcięcie dopływu tlenu. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną.

3. Tramwaje po pożarze należy sprowadzić do zakładu według przepisów dotyczących holowania. Dodatkowo powinna być wyłączona bateria akumulatorów (w tramwaju nie funkcjonuje żadne urządzenie).

4. O powstaniu pożaru, jak też o każdym użyciu gaśnicy należy złożyć pisemny raport do dyspozytora ruchu.

Spis treści