Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XII. ZDARZENIA DROGOWE.

1. Zdarzeniem drogowym nazywamy zajście na drodze publicznej oraz poza nimi pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego.

2. Przez zdarzenie drogowe należy rozumieć: wypadki drogowe, w tym katastrofy, kolizje drogowe, pożar pojazdu.

3. Wypadek drogowy jest to zdarzenie, w którym wystąpiły ofiary w ludziach, bez względu na ciężkość obrażeń (poranienia lekkie, ciężkie, śmiertelne).

4. Katastrofą w ruchu drogowym nazywamy wypadek, w którym co najmniej 5 osób odniosło obrażenia ciała.

5. Kolizja drogowa to zdarzenie, w którym wystąpiły wyłącznie straty materialne bez względu na wielkość tych strat.

6. Osoba lekko ranna to taka, która otrzymuje pomoc na miejscu wypadku i skierowana jest przez lekarza do domu lub sama zgłasza się o pomoc do placówki zdrowia.

7. Osoba ciężko ranna to taka, która przewożona jest do szpitala z obrażeniami, jak złamanie kończyn, wstrząs mózgu, podejrzeniem urazów wewnętrznych, itp.

8. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym to taki, kiedy ofiara wypadku ponosi śmierć na skutek doznanych obrażeń przed upływem 30 dni od chwili powstania wypadku.

Spis treści