Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

XI. OBOWIĄZKI MOTORNICZEGO NA PRZYSTANKACH KOŃCOWYCH.

1. Podczas postoju na przystanku końcowym motorniczy ma obowiązek:

 1. wyłączyć przetwornice,
 2. dokonać oględzin zewnętrznych tramwaju,
 3. sprawdzić prawidłowość, kompletność oznakowania taboru,
 4. poinformować dyżurnego pracownika Służby Kontroli Ruchu o swoich spostrzeżeniach odnośnie trasy oraz stanu pojazdu, sieci lub torów,
 5. sprawdzić działanie kasowników, spowodować usunięcie ewentualnych usterek,
 6. sprawdzić prawidłowość działania oświetlenia zewnętrznego pojazdu,
 7. sprawdzić czy wnętrze pojazdu w czasie jazdy nie zostało zanieczyszczone i usunąć ewentualne zanieczyszczenia, jeżeli nie ma możliwości dokonania wymiany taboru,
 8. w okresie zimy oczyścić stopnie ze śniegu, a przy pogodzie błotnistej przetrzeć numery (taborowe) oraz szyby na wysokości dekoracji liniowej,
 9. odnotować rzeczywisty czas przejazdu i odjazdu w karcie drogowej, zabrania się wypełniania karty drogowej z wyprzedzeniem,
 10. sprawdzić stan napięcia baterii akumulatorów we wszystkich wagonach pociągu,
 11. sprawdzić prawidłowość położenia dźwigni luzowników, stan elektrycznych połączeń międzywagonowych, sprzęgów i sprężynowej osłony międzywagonowej oraz stan techniczny odbieraków prądu i ich dolegania bez wchodzenia na dach wagonu.

Motorniczy zgłasza wszystkie zauważone wady i usterki techniczne oraz inne nieprawidłowości dyspozytorowi zaraz po ich zauważeniu za pośrednictwem radiotelefonu.

2. Motorniczemu wolno oddalić się od pojazdu tylko w przypadku koniecznym, po uprzednim zabezpieczeniu go przed uruchomieniem przez osoby niepowołane.

3. Postój na przystankach końcowych należy odbywać na stanowisku dla wsiadających. Fakt konieczności postoju poza przystankiem dla wsiadających należy niezwłocznie zgłosić Służbie Kontroli Ruchu, z jednoczesnym podaniem przyczyny takiego postoju.

Spis treści