Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

X. POSTĘPOWANIE ZE ZNALEZIONYMI PRZEDMIOTAMI.

1. Po każdym kursie oraz po zjeździe do zakładu kierujący obowiązany jest sprawdzić czy w pojeździe nie znajdują się przedmioty pozostawione przez pasażerów.

2. Przedmiotów tych nie wolno oddawać pasażerom, lecz po zakończeniu służby należy przekazać je dyspozytorowi wraz z odpowiednim raportem. W uzasadnionych wypadkach służba ruchu może zwrócić znalezione przedmioty po sporządzeniu odpowiedniego raportu i uprzednim dokładnym wylegitymowaniu i zapisaniu danych odbiorcy. Przedmioty nie zwrócone pasażerom dyspozytor oddaje następnego dnia do Służby Ruchu Zakładu.

3. Podobnie należy postępować z przedmiotami znalezionymi przez pasażerów i przekazanymi kierującemu.

4. O charakterystyce, wyglądzie lub zawartości znalezionych przedmiotów nie wolno udzielać informacji pasażerom.

5. Przywłaszczanie przedmiotów znalezionych jest zabronione i podlega karze dyscyplinarnej.

Spis treści