Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

Część I. Przepisy ogólne.

2. PRZEPISY OGÓLNE DLA KIERUJĄCYCH.

I. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU.

1. Podczas przebywania na terenie zakładu pracownik obowiązany jest zachować należytą ostrożność, przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i p.poż. oraz stosować się do poleceń przełożonych.

2. Kierujący pojazdem na terenie zakładu obowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym a w szczególności:

  1. przestrzegania szybkości jazdy, a mianowicie:
    - w halach do 5 km/godz.
    - poza halami do 10 km/godz.
  2. podczas przejazdu nad kanałem roboczym, obok stanowisk pracy lub innych przeszkód należy zachować szczególną ostrożność.

Motorniczym liniowym zabrania się prowadzić tramwaje wewnątrz hal naprawczych o ile przepisy wewnątrzzakładowe nie stanowią inaczej.

3. W przypadku uzasadnionej konieczności wychylania się z pojazdu podczas jazdy kierujący obowiązany jest zachować szczególne środki ostrożności.

4. Wychylanie się z pojazdu podczas przejeżdżania przez bramy jest zabronione.

5. Cofanie pojazdu może się odbywać tylko przy zabezpieczeniu pojazdu przez osobę drugą bez względu na to czy manewr wykonuje się na terenie zakładu, czy na trasie, chyba że cofanie odbywa się przez sterowanie wagonem z pulpitu manewrowego.

Spis treści