Instrukcja dla służby ruchu PKT Katowice

 

"Instrukcja dla Służby Ruchu PKT Katowice" została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Naczelnego PKT z dnia 12 grudnia 2001 r.

Jest to zbiór przepisów określających zasady organizacji i prowadzenia ruchu oraz postępowania w określonych sytuacjach.

 

INSTRUKCJA DLA SŁUŻBY RUCHU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W KATOWICACH

SPIS TREŚCI

Część I. Przepisy ogólne

1. Postanowienia wstępne.

2. Przepisy ogólne dla kierujących

I. Zasady zachowania się na terenie zakładu.
II. Objęcie służby w zakładzie.
III. Obowiązki motorniczego podczas pracy.
IV. Rozkład jazdy.
V. Przystanki.
VI. Oznakowanie pojazdów.
VII. Kierunki jazdy.
VIII. Jazda na spadach.
IX. Obsługa pasażerów.
X. Postępowanie ze znalezionymi przedmiotami.
XI. Obowiązki motorniczego na przystankach końcowych.
XII. Zdarzenia drogowe.
XIII. Postępowanie obsługi pojazdu podczas zdarzenia drogowego z jego udziałem.
XIV. Odpowiedzialność służbowa i materialna za zdarzenia drogowe.
XV. Spłata kosztów wynikłych w zdarzeniu.
XVI. Meldunki - raporty.
XVII. Uszkodzenie pojazdu.
XVIII. Pożar pojazdu.
XIX. Postój unieruchomionych pojazdów na trasie.
XX. Holowanie i cofanie pociągów tramwajowych.
XXI. Obsługa pociągów niekomunikacyjnych.
XXII. Zmiana służby na trasie.
XXIII. Zakończenie służby i zjazd do zakładu.

Część II. Przepisy szczegółowe dla motorniczych

I. Układ elektryczny.
II. Układ hamulcowy.
III. Rozruch i hamowanie pociągu.
IV. Pulpit manewrowy.
V. Technika obsługi drzwi przez motorniczego i postępowanie przy sygnałach alarmowych z przedziału pasażerskiego.
VI. Holowanie, czyli ciągnięcie lub pchanie pociągów tramwajowych i zjazdy awaryjne.
VII. Łączenie wagonów.
VIII. Zasady przejazdu przez skrzyżowania.
IX. Odległości między pociągami podczas jazdy.
X. Przeszkody na torze.
XI. Prace na i w pobliżu torów tramwajowych oraz urządzeniach sieci trakcyjnej.
XII. Przejazd przez zwrotnice, mijanki, łuki, rozjazdy.
XIII. Prędkość jazdy.
XIV. Wykolejenia wagonów.
XV. Eksploatacja sieci trakcyjnej.
XVI. Uszkodzenia sieci.
XVII. Przerwa w dopływie prądu.
XVIII. Wytyczne dla motorniczych w sprawie eksploatacji tramwajów w okresie jesienno-zimowym.
XIX. Zasady eksploatacji urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
XX. Wagony typu "N".
XXI. Przepisy dotyczące szczegółowych wymagań w czasie transportu materiałów na roboty torowe.
XXII. Przepisy dotyczące poruszania się w ruchu pługów odśnieżnych.

Załączniki

1. Instrukcja obsługi rozjazdu (zwrotnicy) na linii Katowice-Bytom.
2. Regulamin pracy sieci radiotelefonicznej.
3. Instrukcja użytkowania komputerowych kart pamięci "Raportu Specjalnego".
4. Znaki i sygnały dla kierujących tramwajami.
5. Opis działania sygnalizacji międzymijankowych.
6. Wagon typu 105N2k.
7. Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
8. Wyciąg z "Prawa o ruchu drogowym".