Schematy sieci tramwajowej

Zestawienia i kroniki

Artykuły i fotoreportaże

 • Artykuły i reportaże w Portalu WPK
   
 • Linia tramwajowa 12
  (historia i galeria zdjęć z ostatnich dni funkcjonowania)
   
 • Linie tramwajowe 8 i 25
  (historia i galeria zdjęć z ostatnich dni funkcjonowania)
   
 • Targi TRANSEXPO - Kielce 2006
  (4-6 października 2006 r.)
   
 • Pożar młyna w Zabrzu i zmiany organizacji ruchu
  (11-14 marca 2005 r.)
   
 • Prace torowe w Bytomiu na Pogodzie
  (listopad/grudzień 2004 r.)
   
 • Przebudowa Ronda w Katowicach
  (maj-październik 2004 r.)
   


 • Podróże

 • Monachium (2008 r.)
   
 • Edynburg (2007 r.)
   
 • Gdynia (wrzesień 2005 r.)
   
 • Berlin (sierpień 2004 r.)


 • Tabor

  Informacja publiczna

 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej
  (opracowanie z 2004 roku)
   
 • Perspektywy rozwoju sieci tramwajowej w woj. katowickim
  (opracowanie z 1997 roku)
   
 • Operacyjny program modernizacji infrastruktury tramwajowej w aglomeracji śląskiej w latach 2007-2013
  (opracowanie z 2007 roku)
   
 • Program inwestycyjny modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013
  (Uchwała Zarządu KZK GOP z 18 października 2007 r.)
   
 • Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  (prezentacja na konferencję SilesiaKOMUNIKACJA, Sosnowiec 2009)
   
 • Strategia działania KZK GOP na lata 2000-2010
  (Uchwała Zgromadzenia KZK GOP z 7 lipca 2000 r.)
   
 • Porozumienie w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej pomiędzy Województwem Śląskim, a KZK GOP
  (z dnia 27 stycznia 2000 r., obowiązywało do roku 2004)
   
 • Umowa z dnia 30 grudnia 2008 r. o świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawarta pomiędzy KZK GOP, a Tramwajami Śląskimi

   
 • Porozumienie w sprawie funkcjonowania linii komunikacji miejskiej łączących obszar KZK GOP oraz gmin Jaworzno
  (dokument z dnia 26 czerwca 2009 r.)
   
 • Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania należących do Jaworzna i gmin ZKKM zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na relacji Jaworzno-Chrzanów
  (dokument z dnia 29 czerwca 2009 r.)
   
 • Umowa wykonawcza pomiędzy MZDiM Jaworzno a PKM Jaworzno w sprawie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego
  (dokument z 30 czerwca 2009 r.)
   
 • Metoda pomiaru łącznej, rocznej przychodowości i dochodowości każdej linii komunikacyjnej w gminach obsługiwanych przez KZK GOP oraz na liniach innych organizatorów obsługujących obszar KZK GOP, z którymi Związek ma podpisane stosowne umowy
  (opracowanie SITK dla KZK GOP z 2007 roku)
   
 • Wykaz stawek płaconych przewoźnikom przez KZK GOP
  (stan na grudzień 2008 r.)
   
 • Wykaz stawek płaconych przewoźnikom przez KZK GOP
  (stan na marzec 2010 r. i październik 2009 r.)
   
 • Stawki za usługi tramwajowe w Polsce
  (stan na rok 2010)
   
 • Zestawienie kar umownych nałożonych za stwierdzone nieprawidłowości dla przewoźników PKM Katowice oraz PKM Sosnowiec
  (obsługa linii autobusami niezgodnymi z umowami oraz umieszczanie reklam na szybach autobusów)
   
 • Zasady przeprowadzania przetargów i harmonogram przetargów na obsługę linii autobusowych KZK GOP
  (Uchwały Zarządu KZK GOP z 5 lipca i 21 grudnia 2001 r.)
   
 • Wielkość zrealizowanej pracy eksploatacyjnej oraz liczba pasażerów tramwajów w latach 2000-2009
  (zestawienie KZK GOP)
   
 • Ranking linii komunikacyjnych ujętych w planie finansowym KZK GOP na rok 2009
  (badania z lat 2007-2008)
   
 • Wskaźniki napełnień linii autobusowych KZK GOP
  (badania z lat 2007-2008)
   
 • Wskaźniki napełnień linii tramwajowych KZK GOP
  (badania z lat 2007-2008)
   
 • Wyniki badań napełnień KZK GOP z lat 2007-2009:
  Linie autobusowe 140, 637, 809
  Linie tramwajowe 12, 18, 24
  Linie autobusowe 663, 664, 665
  Linie tramwajowe i autobusowe w Bytomiu
   


 •