Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Kolejny etap prac przy przebudowie pl. Sikorskiego w Bytomiu

21.04.2008

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje Śląskie, rozkład jazdy – Dodał: Jakub Jackiewicz

21 kwietnia rozpoczął się kolejny etap prac związanych z przebudową torowiska w rejonie pl. Sikorskiego w Bytomiu.


Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się 15 marca. Obejmują wymianę torowiska wraz z rozjazdami (i sterowaniem) oraz nawierzchni ulicznej i przystanków na samym pl. Sikorskiego oraz na odcinku ul. Moniuszki wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską.

» Czytaj więcej o organizacji ruchu na liniach tramwajowych w związku z remontem

Całość robót wykonuje firma Rombud z Chorzowa, natomiast do prac torowych wynajęto podwykonawcę - krakowską firmę Tor-Krak. Zgodnie ze specyfikacją przetargu w skład zadania wchodzą:
- naprawa główna 266 mb toru pojedynczego,
- wymiana pięciu rozjazdów z napędami wraz z modernizacją sterowania napędami (obejmująca zabudowę i uruchomienie automatycznego sterowania elektrycznymi napędami typu EEA-6 - zarówno przez tzw. "sanki", czyli sterowanie pantografem, jak również nadajniki/odbiorniki podczerwieni dla wagonów 116Nd oraz pozostałego oprzyrządowania, m.in. pętli indukcyjnych i obwodów torowych SOT-2T, szaf sterujących, masztów i sygnalizatorów, czy budowę linii kablowych),
- wymiana dwóch rozjazdów mechanicznych.


Prace posuwały się szybko naprzód. Układ torowy pozostaje bez zmian, więc po usunięciu starego torowiska na całym odcinku objętym pracami rozpoczęto budowę nowego - zastosowano tradycyjne podkłady betonowe i mocowanie sprężyste (podbudowy zwrotnic wykonano betonowe, pod rozjazdami i stykami dylatacyjnymi umieszczono podkłady drewniane).

Tymczasem pasażerowie musieli przyzwyczaić się do zmienionych tras linii tramwajowych. I to zmienionych dość poważnie - pl. Sikorskiego jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na naszej sieci. Aby nie zawieszać ruchu na wielu odcinkach tras na południe od centrum Bytomia, a także aby nie było konieczności zawracania tramwajów na trójkącie w rejonie Zamłynia (na ruchliwym skrzyżowaniu) zdecydowano się wykorzystać istniejący tam łącznik torowy pomiędzy trasą wiodącą z Szombierek, a tą prowadzącą do Łagiewnik. Łącznik ten umożliwiał dotychczas tylko przejazd z Szombierek do Łagiewnik. Na obu jego końcach zbudowano więc rozjazdy torowe i utworzono w ten sposób krótki odcinek jednotorowy. Rozjazdy zabudowane są jednak tymczasowo (w jednym torze, drugi jest rozcięty i dołączony do rozjazdu), więc po zakończeniu robót układ torowy w tym miejscu wróci do poprzedniego stanu. Dzięki takiemu zabiegowi można było utrzymać normalny ruch tramwajowy w kierunku Świętochłowic, Chebzia, Rudy i Biskupic.

Odcinek jednotorowy biegnie z jednej strony skrzyżowania na drugą. Aby zabezpieczyć ruch drogowy, na ul. Zabrzańskiej przeniesiono o kilkadziesiąt metrów do tyłu sygnalizację drogową dla samochodów oraz dokonano zmiany programu cyklów świetlnych w celu uwzględnienia w nich tramwajów jeżdżących w innym kierunku niż dotychczas i przecinających jezdnię. Oprócz tego Tramwaje Śląskie zainstalowały sygnalizację przekaźnikową zabezpieczającą sam przejazd odcinka jednotorowego. Instalowanie rozjazdów i sygnalizacji, a także prowadzona przy okazji wymiana sieci trakcyjnej w rejonie wiaduktu kolejowego powodowały, że przez kilka nocy zamiast tramwajów kursowały autobusy.


Od 15 marca wdrożono nowe rozkłady jazdy na liniach tramwajowych 5, 9 i 18. Linie 5 i 7 połączono w jedną linię 5 jeżdżącą na całej trasie z Chorzowa Batorego do Zaborza, przez Bytom. Przy tej okazji zmieniono również rozkład jazdy linii 36 kursującej w Chorzowie - zmniejszona została częstotliwość, a w zamian na wybranych pociągach pojawiły się składy 2x105N.


Linie 9 i 18 od Zamłynia skierowano do najbliższego miejsca umożliwiającego zawrócenie, czyli do trójkąta Łagiewniki Targowisko. Tam uruchomiono tymczasowy punkt regulatorski w wynajętym kontenerze (regulator zabezpiecza cofanie wagonów) oraz zainstalowano sygnalizację mającą zabezpieczać ruch na linii 17 od strony Chropaczowa w czasie manewrów - sygnalizacja ta jednak nie jest używana.


Od strony Chorzowa (Katowic) linia 6 zawracała tymczasem na trójkącie torowym, który tworzył istniejący układ torowy na pl. Sikorskiego od strony ul. Katowickiej. Fragmenty torów użytkowanych przez zawracające tramwaje postanowiono bowiem remontować dopiero później. Linię 41 zawieszono, na linii 16 zmniejszono częstotliwość kursowania. Zawracanie tramwajów zabezpieczał regulator ruchu z punktu na pl. Sikorskiego lub wydelegowany kontroler - pomiędzy manewrującymi wagonami poruszały się często samochody z placu budowy. Na końcu środkowego toru (który wykorzystywany był do zmiany kierunku jazdy) ustawiono prowizoryczny kozioł oporowy zbudowany ze starych płyt, mający zabezpieczać przez przypadkowym wpadnięciem tramwaju do wykopów. Ponadto na ul. Katowickiej zainstalowano dodatkowy sygnalizator, obsługiwany przez regulatora, który zabezpieczał przed wjazdem tramwajów jadących od zajezdni Stroszek w czasie gdy manewrował pociąg linii 6.


Ostatnim elementem układanki jest trasa wiodąca do pętli przy Politechnice Śląskiej oraz do zajezdni Stroszek. Te dwie pętle połączyła linia 19, korzystająca z nieużywanego zwykle liniowo skrętu przy bytomskim Urzędzie Miasta.


W celu zapewnienia pasażerom dojazdu w pobliże remontowanego pl. Sikorskiego zdecydowano się ponadto na uruchomienie wahadła, które kursowało spod Urzędu Miasta do tymczasowego przystanku zlokalizowanego obok posesji nr 13 przy ul. Powstańców Warszawskich (przed skrętem w ul. Moniuszki). Linia otrzymała numer 31 i stała się jedną z najkrótszych (o ile nie najkrószą) linią w historii górnośląskich tramwajów - jej średnia długość wyniosła bowiem 725 metrów (średnia, bo z bliżej niewyjaśnionych przyczyn linia ta ma w rozkładzie jazdy różne długości trasy w obydwu kierunkach, choć kursuje dokładnie po tym samym torze). Obsługiwana była składem 2x111N.


Ponieważ niezdecydowano się na uruchomienie obsługi (czy choćby postoju) wagonów w nieczynnej od sierpnia 2006 roku zajezdni Chorzów Batory, wszystkie pociągi na liniach 5, 6, 9, 17, 36 i 38 uruchamiane przez RK-3 O/Bytom musiały więc wyjeżdżać z zajezdni Stroszek. Od Urzędu Miasta do pl. Sikorskiego poruszały się lewym torem, a później pod prąd ul. Sądową.

Na 21 kwietnia zaplanowano uruchomienie jednego z torów na placu. W tym celu przez dwa wcześniejsze dni trzeba było wyłączyć z ruchu trójkąt torowy na którym zawracała linia 6. Tramwaje musiały więcej jechać dalej, aż pod Urząd Miasta, gdyż dopiero tam można było zawrócić. Oprócz zawracania tramwaje kierowane były na lewy tor (czyli wycofywane aż na odcinek jednotorowy przy zakładzie zieleni miejskiej, gdzie można było zmienić tor), po czym wracały na pl. Sikorskiego identycznie jak tramwaje wyjeżdżające z zajezdni Stroszek.


Tymczasem ekipy remontowe posuwały się naprzód - do 20 kwietnia wybudowano i podłączono torowisko w ul. Moniuszki oraz prawy tor (tzw. przelotowy) na pl. Sikorskiego. Wykorzystano m.in. podbijarkę torową Beawer 4-73W nr tab. 108R (popularnie zwaną "plasserem"), toromierze elektroniczne i ręczne szlifierki do szyn. W niedzielę odbyła się też jazda próbna po nowym torowisku, którą wykonał wagon N 1118 (w pełni otablicowany na linię 38, skąd prawdopodobnie został zdjęty).


Od następnego dnia (od 21 kwietnia) zmienione zostały trasy i rozkłady jazdy linii tramwajowych 6, 19 i 31. Uwarunkowania techniczne (możliwość przejazdu przez pl. Sikorskiego, lecz bez możliwości zawracania od strony Stroszka), wnioski gminy Bytom oraz różne wizje na temat kształtu oferty przewozowej spowodowały, że nowa oferta jest dość dużą ingerencją w dotychczasowy układ linii.

Przed rozpoczęciem remontu z Katowic do Bytomia kursowały dwie linie tramwajowe - 6 i 41 (6: Brynów - Bytom Plac Sikorskiego, 41: Katowice Plac Miarki - Bytom Politechnika Śląska). Oprócz tego kursowała linia 19 (Stroszek - Bytom Plac Sikorskiego), a układ uzupełniała linia 31 (Plac Sikorskiego - Politechnika Śląska, ogryzek pozostały po zlikwidowanej w 2006 roku linii 8). Na czas remontu linię 41 zawieszono, kursowała tylko jedna linia 6 ze zwiększoną częstoliwością (w dni robocze co 7 minut, w dni wolne co 14 minut). Nowy układ znów zakłada kursowanie dwóch linii na tej trasie: linii 6 z Brynowa aż do pętli przy Politechnice Śląskiej (w dni robocze co 14 minut, w dni wolne co 28) oraz linii 19 ze Stroszka do przystanku Katowice Plac Miarki (z taką samą częstotliwością ruchu).

Linia 6 obsługiwana jest wyłącznie przez RK-2 Katowice następującym taborem w dni robocze: poc. 601-604, 606-610 i 612 wagony 116Nd, a poc. 605 i 611 pojedyncze wagony 105N (poc. 611 wykonuje ponadto kursy nocne). W dni wolne natomiast wszystkie pociągi (601-606) obsługiwane są wagonami 116Nd (jedynie na kursy nocne wyjeżdża poc. 611 obsługiwany taborem 1x105N). Co ciekawe dotychczasowe wieczorne łączenie z linią 16 (w dni robocze 1613+622, a w dni wolne 163+612) zniknęło, ale rozkład jazdy linii 16 nie uległ zmianie. Poc. 1613 i 163 nie będą jednak nocowały na Brynowie, Tramwaje Śląskie wysyłają je do zajezdni.

Linia 19 obsługiwana jest natomiast wyłącznie przez RK-3 O/Bytom następującym taborem w dni robocze: poc. 1902, 1904-1906, 1908-1910 i 1912 - 2x105N, a poc. 1901, 1903, 1907 i 1911 - 1x105N. W godzinach wieczornych wyjeżdżają ponadto dodatkowo poc. 1915 i 1919 obsługiwane taborem 1x105N (jako podmiany). W dni wolne kursuje wyłącznie tabor 1x105N (poc. 1901-1906). Kursy nocne codziennie wykonuje poc. 1901 (są one, podobnie jak wybrane kursy poranne, skrócone od Stroszka do Stadionu Śląskiego w Chorzowie). Zmiany te oznaczają powrót składów 2x105N na linię 19, skąd zostały wycofane 1 kwietnia 2003 r. (od tego czasu kursował tylko jeden, wykonujący parę kursów w dni szkolne rano). Oznacza to jednak również drastyczny spadek częstotliwości kursowania: z 6 do 14 minut w dni robocze i z 10 (soboty) lub 15 (niedziele i św.) do 28 minut w dni wolne. Jest to pierwsza zmiana trasy w historii tej linii - od 1968 roku nieprzerwanie (nie licząc kilkudniowych zmian związanych z remontami) kursowała bowiem na trasie Stroszek Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego (w latach 1967-1968 nie dojeżdżała do Stroszka, kończyła bieg przy Kopalni Powstańców Śląskich, gdyż dalsza trasa nie była jeszcze wybudowana).

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Linia 31 natomiast ma stanowić uzupełnienie oferty i omijać centrum miasta bokiem. Kursuje bowiem obecnie na trasie Stroszek Zajezdnia - Bytom Politechnika Śląska. Kursuje codziennie (w dni robocze od 6 do 19, w wolne od 8 do 19) co 28 minut (do ok. 9 rzadziej), obsługiwana jest przez 3 pociągi (nr 311-313) taborem 1x105N przez RK-3 O/Bytom.


Zmiany te obecnie są tymczasowe, jednak prawdopodobnie przynajmniej częściowo zostaną one na stałe. Nadal zawieszone są linie 7, 30 i 41 oraz utrzymane zmiany tras linii 5, 9 i 18. Wraz z umożliwieniem przejazdu przez pl. Sikorskiego również wyjazdy z zajezdni Stroszek zostały tamtędy skierowane, jednak rozkłady jazdy nie uległy zmianie. Zakończenie prac przy przebudowie pl. Sikorskiego (wraz z nawierzchnią i peronami przystankowymi) planowane jest na połowę maja.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Yogi23 napisał(a):

Gdyby linia 19 na stałe kursowała z Stroszka do Katowic to super by było!!!

21.04 22:46:12

aso napisał(a):

Dlaczego obecna trasa 19-tki została zakwalifikowana przez autora artykułu jako zmiana stała "jest to pierwsza zmiana trasy w historii tej linii - od 1968 roku nieprzerwanie (nie licząc kilkudniowych zmian związanych z remontami)", skoro zmiana ta, zarówno na stronie KZK GOP, jaki i TŚ SA, podawana jest jako czasowa zmiana trasy, związana z II etapem remontu Sikoraka?

21.04 23:57:16

memphis napisał(a):

Czytaj uważnie. Nie została zakwalifikowana jako stała, tylko jako trwająca dłużej niż kilka dni.

22.04 00:03:40

KRYKA napisał(a):

"...od sierpnia 2006 roku zajezdni Chorzów Batory, wszystkie pociągi na liniach 5, 6, 9, 17, 18, 36 i 38 uruchamiane przez RK-3 O/Bytom musiały więc wyjeżdżać z zajezdni Stroszek." Z powyższego cytatu wynika że linię 18 obsługuje Stroszek, co jest nieprawdą, bo od 29 lipca 2006 przejął ją RK-3 Gliwice.

22.04 00:26:07

Tom napisał(a):

Z rozkładu zniknęła z katowickiego rynku 6 o 6:26. Między 16 o 6:22, a 16 o 6:36 nie ma tramwaju do Brynowa. Pasażerów za to nie brakuje.

22.04 07:00:04

podlesianin napisał(a):

A co z ulicą Gliwicką w Katowicach będzie się tam jeszcze coś w njabliższym okresie działo, czy to już koniec tramwajów na Załężu?

22.04 07:20:17

Bochum napisał(a):

Czy przystanki na Sikoraku zostana tez zmodernizowane???

22.04 08:43:22

Bodzio napisał(a):

Oby tylko przy okazji zastosowania "podczerwieniowego" sterowania zwrotnicami nie powtórzyła się historia z Łodzi, gdzie pewien gówniarz znalazł sobie zabawę w "organizowanie" wykolejeń tramwajów.

22.04 11:18:59

mark40 napisał(a):

@podlesianin; prace maja ruszyć ponownie w czerwcu

22.04 11:49:55

Adam napisał(a):

Najbardziej koszmarne jest zmniejszenie częstotliwości na odcinku Katowice Rondo-Brynów Pętla. 6 co 14 min i 16 co 14 min w układzie 4min-10min-4min-10min (w obu kierunkach!)to chyba przesada. Nie dało się przy tej samej częstotliwosci 7min-7min-7min-7min ?.

22.04 12:25:12

KUBER napisał(a):

W UM Katowice mówili, że prace na Załężu potrwają do końca roku. A co do remontu pl. Sikorskiego, szkoda, że przy tej okazji nie wyremontują torów oraz nawierzchni przy moście...

22.04 14:30:08

tommmo 1993 napisał(a):

plac sikorskiego jest bardzo rozkopany bo wczoraj tamtęndy jechałem obłed

22.04 14:40:04

podlesianin napisał(a):

UM Katowice to bardzo dużo mówi tylko nie podaje którego roku zakończy się remot na gliwickiej, zresztą to samo jest z kanalizacja centrum plus rynek. Ale coś mi się wydaje że za taki stan rzeczy to ktoś powinien poleć tym razem w tramwajach bo dlaczego nie zapewnili ciągłości pracy albo po co się za to zabierali?

22.04 20:05:17

darek napisał(a):

to też jest dobre:
"...Zmiany te oznaczają powrót składów 2x105N na linię 19, skąd zostały wycofane 1 kwietnia 2003 r. (od tego czasu kursował tylko jeden, wykonujący parę kursów w dni szkolne rano)." No nie wiem. Ten słynny skład na 19 wykonuje a raczej wykonywał cały 1 kurs na dobę (Zajezdnia - Sikorskiego - Zajezdnia).

Podlesianinie z remontem Gliwickiej w Katowicach jest jak z remontem mostu Zabrska-Chorzowska w Gliwicach. Miał trwać max 2 lata a trwał 4.Jeszcze parę lat brakuje ;-p Cudem nie zlikwidowali wtedy tramwaju w Gliwicach, gdy po trasie tramu puścili 240, które potem po uruchomieniu ogryzka 4-ki puścili z Waryńskiego. Powinieneś też się cieszyć, że T-7 nie objeżdża pół miasta jak wtedy T-4, które jechało z Placu Piastów przez Sośnicę, Maciejów, kawałek Zabrza do Zajezdni.

22.04 20:19:28

Arcziv napisał(a):

Mam pytanie dlaczego tramwaj, który jedzie z Bytomia do Katowic ma numer 19 skoro Jego trasa w 90 % przypomina trase 41 a nie 19 ?

22.04 23:40:48

andrzejh69 napisał(a):

arcziv - bo w 100% przypomina trase 19, a tylko 90%, jak piszesz, trase 41 ;))

24.04 07:51:41

lesiu napisał(a):

@darek - Trochę wiedzy, para kursów = 2, a więc Zajezdnia - Plac - Zajezdnia.

24.04 11:40:44

adam86 napisał(a):

@andrzejh69: a w katowicach oczywiscie wszyscy wiedza dokad to jedzie...

24.04 12:54:30

123mike123 napisał(a):

adam86 wystarczy poczytać a nie jeździć na pamięć.Wyraźnie na rozkładzie jest napisane dokąd to jedzie.

24.04 13:59:49

andrzejh69 napisał(a):

wiem wiem, macie racje - katowiczanie widzac napis na tablicy kierunkowej"19 Stroszek" zastanawiają się - a gdzie to jest? "Bytom-Stroszek" było by lepsza informacją na tablicy. Dzis juz katowiczanie wiedzą bo 19 jeżdzą pełne,a fakt że pierwszy dzień w Katowicach jeździły troche puste.

24.04 14:46:11

37 napisał(a):

Bo rozkłady trzeba czytać. Ile już minęło od uruchomienia T-7 a bywa, że niektórzy nadal czekają na tramwaj do Załęża.

24.04 18:07:06

adam86 napisał(a):

Szkoda tylko, ze wiekszość wyswietlaczy w tramwajch z Bytomia nie działa w ogóle.

24.04 18:44:37

,ateusz15 napisał(a):

A widzieliście jaki przetarg ogłosiły TŚ? Rozbiórka linii tramwajowych 8 i 25

24.04 19:30:00


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!