Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Projekt taryfy po wprowadzeniu Śląskiej Karty Usług Publicznych

04.11.2013

Tagi: KZK GOP, ŚKUP, taryfa, bilety – Dodał: Jakub Jackiewicz

Zarząd KZK GOP przyjął projekt taryfy jaka będzie obowiązywać po uruchomieniu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zakłada on trochę promocji, trochę podwyżek, a przede wszystkim nowe obowiązki dla wszystkich pasażerów.


KZK GOP szykuje się do uruchomienia systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Choć projekt ma spore opóźnienie najprawdopodobniej prędzej czy później zostanie jednak uruchomiony. W ramach przygotowań do jego wdrożenia Zarząd KZK GOP przyjął projekt zmian w taryfie przewozowej wprowadzając nowe ceny biletów i szereg uregulowań związanych z biletem elektronicznym. Wprowadzono pewne promocje dla tych, którzy zdecydują się korzystać z karty ŚKUP, ale dla większości pasażerów nowa taryfa oznacza jednak podwyżkę cen biletów. Wszyscy powinni za to spodziewać się nowych obowiązków. Dlaczego? O tym poniżej.

Podstawową zasadą jaka przyświeca nowej taryfie jest wprowadzenie obowiązku rejestracji wejścia do pojazdu niezależnie od posiadanego rodzaju biletu. Wyjście z pojazdu również powinno być rejestrowane, można dzięki temu nie przepłacić lub czasem odrobinę zaoszczędzić. Rejestracja to przyłożenie karty do czytnika (kasownika). Obowiązek dotyczyć będzie nie tylko płacących za przejazdy jednorazowe (za pomocą tzw. elektronicznej portmonetki), ale także posiadaczy biletów okresowych wieloprzejazdowych, a nawet korzystających z przejazdów bezpłatnych. Jeżeli nie zarejestrujemy wyjścia z pojazdu to pobrana zostanie opłata tak jakbyśmy jechali do końca danego kursu. Nie będziemy również mogli kontynuować podróży po przesiadce na tym samym bilecie.

Posiadanie karty ŚKUP nie będzie oczywiście obowiązkowe – pasażerowie, którzy nie będą jej posiadać będą mogli zakupić bilet papierowy w automatach lub u kierującego, pozostaną także bilety kupowane za pośrednictwem telefonów komórkowych.

(autor: KZK GOP)

Taryfa zawiera wiele szczegółowych uregulowań, skupmy się na najważniejszych.

Obecnie w KZK GOP obowiązuje taryfa strefowo-czasowa, tzn. cena biletu uzależniona jest od liczby przekraczanych granic stref i/lub od czasu podróży. To pozostanie bez zmian. Nowością będzie taryfa kilometrowa, gdzie wysokość opłaty za przejazd jednorazowy zależeć będzie od liczby kilometrów przejechanych danym pojazdem. Przewidziano opłaty od 2,40 zł za przejazd do 1 km aż do 5 zł za przejazd powyżej 20 km. W taryfie nie ma mowy o możliwych przesiadkach, więc jeśli zmienimy środek transportu kilometry zaczną się nam liczyć od nowa. Wyboru taryfy (strefowo-czasowa lub kilometrowa) będziemy mogli dokonać tylko przy okazji wydania karty, zakupu biletu w punkcie obsługi lub za pomocą portalu klienta w internecie. Nie będzie możliwości wyboru taryfy w chwili opłacania przejazdu.

Dotychczasowe rodzaje biletów pozostaną właściwie bez zmian. Istniejące obecnie bilety miesięczne (ważne na miesiąc kalendarzowy) w wersji zapisanej na karcie ŚKUP będą miały postać biletów 30-dniowych, ważnych od dowolnego dnia miesiąca (analogicznie kwartalne jako 90-dniowe). To bardzo długo oczekiwane przez pasażerów udogodnienie (w wersji papierowej pozostaną w dotychczasowej wersji). Jednak na tym kończą się plusy. KZK GOP przygotował bowiem dla swoich stałych klientów przykrą niespodziankę. Wszystkie bilety okresowe (za wyjątkiem szkolnego) występować będą w dwóch wariantach. Tańsze (w cenach nieco niższych niż obecne) będą miały ustawiony limit przejazdów jakie będziemy mogli wykonać korzystając z danego biletu. Po przekroczeniu tego limitu zapłacimy jak za przejazd jednorazowy. Jeśli będziemy chcieli wersję bez limitów będziemy musieli zapłacić więcej za bilet. A limity w tej tańszej wersji będą bardzo niskie: zaledwie 66 przejazdów dla biletu na jedną gminę oraz 80 przejazdów dla biletu na dwie lub więcej gmin. Dla biletu kwartalnego przewidziano 220 lub 266 przejazdów. Co więcej, limity dotkną też bilety krótkookresowe – np. bilet 24-godzinny będzie miał limit zaledwie 5 przejazdów, a 48-godzinny: 9 przejazdów. Nawet bilet 30-dniowy na okaziciela będzie miał limit przejazdów – i to taki sam jak bilet imienny (80 przejazdów).

Ceny biletów dla przejazdów jednorazowych będą takie same jak obecnie pod warunkiem, że skorzystamy z karty ŚKUP. Kupują bilet papierowy zapłacimy tyle samo przy bilecie na 1 gminę (3,20 zł) oraz nieco więcej za bilet na 2 gminy (4 zł zamiast 3,80 zł) i na 3 lub więcej gmin (5 zł zamiast 4,80 zł). Zlikwidowany zostaje bilet bagażowy – przewóz ponadwymiarowego bagażu będzie nieodpłatny.

(autor: KZK GOP)

Bilety okresowe występować będą w trzech grupach cenowych: najtańsze – w wersji elektronicznej imiennej i z limitem przejazdów, nieco droższe – elektroniczne imienne bez limitu (wysokość cen taka jak dzisiejsze) oraz najdroższe – tradycyjne papierowe imienne bez limitu. Przykładowo bilet 30-dniowy (miesięczny) autobusowo-tramwajowy na 1 gminę kosztować będzie odpowiednio: 118 zł, 126 zł i 132 zł. Utrzymano podział na bilety autobusowo-tramwajowe i osobne bilety tylko na jedną trakcję.

Pasażerowie korzystający z przejazdów ulgowych (50%) będą mogli zakodować na karcie ŚKUP swoje uprawnienie dzięki czemu nie będą musieli pokazywać przy kontroli żadnych dodatkowych dokumentów. Wzorem innych miast studenci mający Elektroniczną Legitymację Studencką będą mogli na niej zapisać bilety KZK GOP – o ile ich uczelnia podpisze ze związkiem stosowną umowę.

Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych również będą mogły otrzymać spersonalizowaną kartę ŚKUP na której zapisane będzie to uprawnienie. Zgodnie z taryfą będą mieli również obowiązek rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu. Jeśli natomiast osoba mająca uprawnienie do przejazdu bezpłatnego zechce skorzystać z komunikacji KZK GOP nie posiadając karty ŚKUP będzie zobowiązana do poinformowania o tym fakcie kierującego i pobrania bezpłatnego biletu.

(autor: KZK GOP)

Kierujący będą nadal sprzedawali bilety. Będą to wszystkie trzy rodzaje biletów jednorazowych, a nie tylko jeden jak do tej pory. Z taryfy nie wynika, żeby kierujący mieli sprzedawać też inne bilety (np. 24-godzinne). Wynika z niej natomiast, że bilety sprzedawane przez kierującego będą wyłączone z kasowania – będą to więc najpewniej wydruki z kasy (bileterki). Mimo to pozostał w taryfie kontrowersyjny zapis, że „brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu”.

Jako podróżny bez ważnego biletu ma być traktowany pasażer, który nie zarejestrował przejazdu przy wejściu do pojazdu – nawet jeśli posiada ważny bilet okresowy lub uprawnienie do przejazdów bezpłatnych. Rodzi się pytanie czy kontrolerzy biletów będą egzekwować rejestrację wejścia do pojazdu i czy ewentualnie nałożenie opłaty dodatkowej na osobę mającą uprawnienie do przejazdu bezpłatnego w sytuacji braku zarejestrowania wejścia będzie w ogóle zgodne z prawem.

W taryfie uwzględniono też bilet specjalny R-1. To tzw. bilet wolnej jazdy. Przeznaczony jest dla pracowników, członków rodzin oraz emerytów i rencistów przedsiębiorstw przewozowych świadczących usługi na rzecz KZK GOP. To bilet roczny, imienny, sieciowy autobusowo-tramwajowy i będzie dostępny tylko na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Ma kosztować 206,25 zł i umożliwiać wykonanie 750 przejazdów. Ten bilet tak naprawdę istnieje od 1993 roku, jednak dotychczas nigdy nie był uwzględniony w taryfie. Dotychczas kosztował ok. 206 zł (1/8 biletu SC/AT x 11), choć w przedsiębiorstwach komunalnych koszt ten ponosił pracodawca (przynajmniej w odniesieniu do pracowników).

KZK GOP przewidział dodatkowe promocje dla pasażerów korzystających z karty ŚKUP. Osoby, które kupią bilety okresowe w podanym okresie (na razie nie wiadomo w jakim, bo nie jest znana data uruchomienia systemu) mają otrzymać przedłużony o 1-3 dni okres ważności oraz 4-10 przejazdów więcej. Aby zachęcić do rejestrowania wejścia i wyjścia z pojazdu na biletach okresowych przewidziano, że najbardziej aktywni pod tym względem pasażerowie będą mogli liczyć na 5% zniżki przy zakupie kolejnego biletu okresowego. Nie jest jednak podany próg liczby rejestracji przejazdów.

W tekście taryfy jest mowa o tym, że na karcie ŚKUP można zapisać także pakiety kilometrów. Nie ma ich jednak w cenniku, choć były we wcześniejszych projektach taryfy (np. pakiet 500 km miał kosztować 300 zł). Taryfa nie wprowadza żadnych biletów zintegrowanych z innymi organizatorami komunikacji miejskiej, ani z kolejami.

(autor: KZK GOP)

Zalety i wady systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych każdy może ocenić we własnym zakresie. Warto jedynie zaznaczyć, że ta „rewolucja” kosztuje blisko 190 mln zł, z czego mniej więcej połowę wykładają samorządy zrzeszone w KZK GOP. Patrząc bardziej systemowo widać wyraźnie, że nowe rozwiązania taryfowe w jeszcze większym stopniu niż dotychczas będą preferować przejazdy bezpośrednie – wynika to z wprowadzenia limitów przejazdów na biletach okresowych (każda przesiadka to następny przejazd), a także braku możliwości przesiadania się przy korzystaniu z taryfy kilometrowej. Oznacza to jeszcze większe trudności w optymalizacji układu komunikacyjnego i skazuje pasażerów na ofertę składającą się z niezliczonej ilości rzadko kursujących linii z nieskoordynowanymi rozkładami jazdy.

Nowa taryfa to także szereg trudności czysto organizacyjnych – już są odnotowane przypadki dewastacji sprzętu (głównie kasowników w pojazdach), który jest mało odporny na wandali. Z nowej „rewolucyjnej” taryfy kilometrowej trudno skorzystać nie mając wiedzy o odległościach jakie pokonujemy (informacja przystankowa nie zawiera nawet czasów przejazdów, trudno sobie wyobrazić, że nagle pojawią się tam odległości – wszak tabliczki tworzone są ręcznie).

Taryfa KZK GOP staje się coraz bardziej skomplikowana. W uchwale treść cennika zajmuje 7 stron - kiedyś mieścił się na jednej. Niestety za mnogością ofert nie idzie w parze ich przydatność dla pasażerów.

Na koniec uwaga formalna. Nowa taryfa uwzględniająca ŚKUP to na razie tak naprawdę projekt. Zarząd KZK GOP przyjął uchwałę, która ten projekt taryfy kieruje do konsultacji. Bynajmniej nie społecznych, ale tylko z innymi organizatorami komunikacji miejskiej, związkami zawodowymi i organizacjami osób niepełnosprawnych. Dopiero po przeprowadzeniu tych zupełnie niepotrzebnych i nic niewnoszących pseudokonsultacji taryfa zostanie uchwalona jako obowiązująca. Wtedy też powinniśmy poznać datę jej wejścia w życie. Z tekstu projektu wynika, że może to nastąpić od 1 kwietnia 2014 r.

» zobacz treść uchwały nr 72/2013 Zarządu KZK GOP z dnia 8 października 2013 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

R. napisał(a):

Im się już kompletnie w głowach poprzerwacało? Bilety z ograniczeniem ilości przejazdów? Mamy jako pierwsi w Polsce nowe rozwiązania w komunikacji miejskiej, szkoda że takie debilne... Cieszę się że dopiero od kwietnia ją wprowadzają, wtedy już będę miał własny samochód i prawo jazdy i cała ta szopka mnie ominie, wole zatankować gazu za 100 zł jak płacić tym zdziercom za bilet. Przynajmniej wiem że dojadę bez awarii, zgodnie z rozkładem i w ogrzewanym pojeździe :/

04.11 11:20:59

andrzejh69 napisał(a):

Ta ograniczona ilość przejazdów, w tym liczenie przesiadki jako dwa przejazdy jest bardzo chora i powodować będzie dalszy odpływ pasażerów. Ale chyba władzy o to właśnie chodzi,a by mieć w budżecie wpływy z akcyzy z paliwa, z fotoradarów, opłat za parkowanie, itp zamiast wydatków na KM.

04.11 12:29:50

mirekk napisał(a):

To nie będzie można zapłacić kartą za np. jeden czy dwa przjazdy w tygodniu bez wykupywania biletu okresowego???????

04.11 13:53:43

kozin ho24 napisał(a):

Smiech na sali!!!!!!!!!!!!

04.11 15:05:06

indy napisał(a):

Ciekawe, jak starsi ludzie (a oni przecież, oprócz uczących się, są najczęściej pasażerami) połapią się w tej szopce z kartami, biletami itd.

04.11 16:03:21

Bart83 napisał(a):

To chyba jedne z najgorszych zmian jakie zaserwował KZK GOP :(
Jedyne pocieszenie to to, że osobiście nie będę musiał z tego korzystać :) Ale współczuje Ślązakom.

04.11 16:17:25

ARy napisał(a):

Moim zdaniem, ten projekt zrujnuje i tak daleką od ideału komunikację miejską w regionie. KZK GOP zaśpiewa, że będzie likwidować trasy, bo maleje liczba pasażerów. I jak tu nie narzekać!

04.11 16:29:53

wwww napisał(a):

Polecam ludziom z kzkgop przejechać się do Warszawy i podpatrzeć jak działa system ZTM.

Ulgowy bilet 30dniowy na metro/autobus/tramwaj 50zł normalny 100zł
Bez podziału na kilometry, przesiadki.
Raz aktywujemy karte i na cały miesiąc można schować do portfela.
Wiem, że Warszawa to jedno miasto i łatwiej jest to zorganizować, ale myśle, że wystarczyłoby wprowadzić trochę zmian i byłoby ok :)

04.11 18:51:58

potomek1920 napisał(a):

KZK GOP już mnie zmusiło do przesiadki na samochód jakieś 5 lat temu i mogę powiedzieć że same plusy z tego mam. Ale jako miłośnik KM non stop jestem na bieżąco więc współczucia dla pasażerów że nasz nieudolny organizator dalej ich zniechęca.

Pomyślmy: "Warto jedynie zaznaczyć, że ta „rewolucja” kosztuje blisko 190 mln zł, z czego mniej więcej połowę wykładają samorządy zrzeszone w KZK GOP"
BYŁO BY ZA TO PLUS MINUS 190 FABRYCZNIE NOWYCH POJAZDÓW DOBREJ KLASY. Nic dodać nic ująć.
pozdrawiam

04.11 19:12:58

Makary napisał(a):

A podobno KZK chce też zrobić tak, że kasowniki do biletów będą we wszystkich autobusach (także przegubowych) tylko i wylącznie z przodu, koło kierowcy, a przy pozostałych kasownikach, będą tylko kasowniki do Śkupów. Tylko trzymają to, póki co, w tajemnicy. A na razie wyszło to przypadkowo, bo ktoś się u nich wygadał dziennikarzowi Faktu czy Supeexpresu przy okazji artykułu nt. tej nowej taryfy.

04.11 19:29:56

Sebastian napisał(a):

Najgłupszy system taryfowy na świecie, stworzony przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o organizowaniu transportu zbiorowego. Dobowy bilet z 5 przejazdami - śmiech na sali. Po to się kupuje tego typu bilety, aby maksymalnie je wykorzystać. No to teraz turyści będą walić do nas drzwiami i oknami... Wow, tylko 5 przejazdów i zwiedzisz wszystkie zabytki w GOPie...

04.11 19:34:56

panewnicki napisał(a):

Czas przejazdu przecież był na tabliczkach, to leniwe firemki klejące rozkłady sobie go usunęły (jak i parę innych rzeczy) z przystankowych rozkładów. Oczywiście nikt za to nie beknął, ewentualnie został pogłaskany.

04.11 19:53:20

memphis napisał(a):

@Makary: to żadna tajemnica, w dokumentacji projektu od początku było wpisane, że kasownik umożliwiający kasowanie biletów papierowych będzie tylko jeden.

04.11 20:42:53

altimi napisał(a):

Zdelegalizować bandę złodziei pod szyldem kzk gop (celowo pisane małymi literami). Na kaźdym kasowniku bywa inna godzina, przeważnie o kilkadziesiąt minut późniejsza na pierwszym niż na pozostałych. Jaki jest sens utrzymywania bandy złodziei i nierobów za czyjeś pieniądze?

04.11 21:43:54

Grants napisał(a):

Takie rzeczy tylko w Polsce... Nic nie jestesmy w stanie zrobic dobrze, tylko sami historycy i patrioci... masakra

05.11 07:06:30

BORG napisał(a):

czyli tylko frajer będzie miał katę śkup. mając bilet miesięczny będę musiał się odbić (czekać aż się dopcham do kasownika) podczas gdy wszystcy posiadacze papierowych będą już sobie siedzieć :) wole dopłacic te 6 zł i mieć pewność że będę siedzał a nie frajerzył przy kasowniku
POzdrawiam

05.11 09:09:37

TRANSPORTOWIEC napisał(a):

Albo ja. Bo uczę się zaocznie i będę po bilety tryndał do automatu bo innej moiżliwości nie ma :-( Karty nie opłaca mi się kodować :-(

05.11 12:21:44

JelczM11 napisał(a):

Gratuluję KZK GOP upadku do poziomu Nysy, gdzie jeszcze niedawno rozkłady były pisane ręcznie.

05.11 15:22:47

dd napisał(a):

a gdy pojazd się zepsuje i trzeba wsiąść w inny?

05.11 16:17:49

irek napisał(a):

no tak to znowu świetny pomysł pana Urbańczyka gratulacje były panie prezydencie Zabrza bo chyba pan jest prezesem KZK GOP za marzenia i głupie pomysły płacimy my pasażerowie ale co to kogo obchodzi władze KZK GOP to prezydenci miast śląska i zagłębia zasiadają w radzie nadzorczej oni nie jeżdżą autobusami do pracy do szkoły na spotkanie starymi autobusami które Niemcy wycofują niebawem zima wiele z nich szlak trafi chyba ze zima będzie łagodna ale jak się dostaje 5 zł .za kilometr od KZK GOP czego tu wymagać.Niebawem wybory i znowu będą obiecywać czarować PIS czy PO wszyscy tacy sami przyjdź zagłosuj a potem mamy cie w d...e

05.11 18:09:02

andrzejh69 napisał(a):

Cięzko mi poogodzić się z jedną rzeczą - w Warszawie gdzie KM jest na wysokim poziomie pod naciskiem zdymisjonował dyrektor ZTM, a w KZKGOP gdzie jest coraz gorzej na dymisję czy odwołanie Pana Urbańczyka nie ma co liczyć. Jest źle, będzie jeszcze gorzej, ale władza uważa że jest super.

06.11 08:33:22

Bodzio napisał(a):

Ech, chciałoby się rzec: "Co by tu jeszcze spieprzyć panowie?"

06.11 09:34:50

memphis napisał(a):

@andrzejh69: wynika to w dużej mierze z tego, że w Warszawie za decyzje m.in. w sprawie komunikacji miejskiej odpowiedzialna jest jedna osoba (HGW) i ją rozliczają wyborcy, a w KZK GOP odpowiedzialność jest rozmyta na 36 osób zasiadających w Zgromadzeniu i my jako mieszkańcy regionu nie mamy kompletnie żadnego wpływu na podejmowane tam decyzje. Nawet wybierając w jednej z gmin mądrego prezydenta (co i tak się nie zdarza, ale teoretycznie może) nic nie zmienimy.

06.11 10:08:32

R. napisał(a):

@wwww
Daleko nie trzeba szukać. Wystarczy spojrzeć na Jaworzno, tam też mając bilet miesięczny kartę wyjmuje się do przedłużenia i kontroli biletowej, nie ma odbijania chociaż odbicie karty jest możliwe i służy celom statystycznym. Jednak nie ma żadnych kar za brak rejestracji w autobusie.

06.11 21:49:25

Paweł / Paul napisał(a):

Wydaje mi się, że ten pomysł z kilometrami jest po prostu zwariowany . Czytając te wszystkie opinie i komentarze na WPK Katowice i tą całą treść jestem tym wszystkim powoli przerażony. Ta karta ŚKUP dla Śląska i Zagłębia stanie się bardzo dużym problem dla pasażerów komunikacji miejskiej. Pasażerowie w taki sposób tracą zaufanie do transportu miejskiego i będą narzekać na bardzo nie rozsądne wyrafinowane karty ŚKUPowskie, które zamiast pomogą w przemieszczaniu będą bardzo dużą poprzeczką dla pasażerów.
Niech najlepiej Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego bardzo dobrze się nad tym zastanowi i dopiero później możemy mówić o wprowadzeniu tej karty ŚKUP.

06.11 23:08:14

car napisał(a):

Ludzie w KZKGOP opamiętajcie się!!!! Co wy wyrabiacie. Odstraszacie od korzystania z komunikacji kolejnych pasażerów.

06.11 23:55:10

pasażer napisał(a):

Ta karta zajmie miejsce w galerii bubli , razem z biletem metropolitalnym czy komórkowym , których to chyba wszyscy już zapomnieli.Z kartą ŚKUP będzie tak samo.

08.11 10:07:36

jeszcze pasażer napisał(a):

To chyba ostateczny dowód na to, że dla władz KZK GOP jedynym lekarstwem są kaftany bezpieczeństwa. Przy nich ci wandale niszczący te debilne bulwiaste kasowniki to grzeczne niewiniątka.

08.11 17:50:45

Zwolan napisał(a):

Jestem posiadaczem biletu kwartalnego i bardzo cenię sobie to rozwiązanie. Mam bilet na konkretne miesiące i mogę jeździć 24h na dobę. Dlaczego tak nie może zostać? Już wchodzenie pierwszymi drzwiami jest bez sensu. Kierowcy nawet nie sprawdzają biletów. Przez 4 lata jazdy autobusem (prawie codziennie) tylko raz widziałem, żeby kierowca sprawdził bilet. A nawet jeśli bilety byłyby sprawdzane, to jest to ogromny problem dla pasażera, zwłaszcza zimą. Bilety są w portfelach, portfele w wewnętrznych kieszeniach kurtek, torebkach, plecakach. Traci się dużo czasu i nerwów na takie coś. Co więcej, często zdarza mi się, że w autobusie wszyscy ludzie stoją z przodu, a tył jest pusty. Powód jest prosty - wchodzenie przednimi drzwiami.

Jednak mimo wszystko jakoś to znoszę - w końcu dzięki temu wydaję 25% tego, ile wydałbym na benzynę. Ale ten cały ŚKUP to będzie jedna, wielka porażka. Wszyscy będą stawali przy drzwiach, tam gdzie są kasowniki, i nie będzie można wchodzić do autobusu. Zakładając, że średnio na każdym przystanku na jeden kasownik przypadnie 10 osób (w końcu trzeba zarejestrować wejście i wyjście) i każdemu zajmie to około 5 sekund, autobusy będą stały na przystankach ponad minutę! Na niektórych liniach to będzie ponad 30 minut dłużej niż normalnie. A i tak zapewne rozkłady pozostaną bez zmian i opóźnienia będą jeszcze większe.

I to wszystko spowoduje spadek zainteresowania komunikacją miejską, zamiast wzrostu jej popularności.

14.11 22:03:38

kzkAmen napisał(a):

Wydaję ok. 375% na samochód (najtańszy bilet przed ŚKUPą = 100%), w zamian oszczędzam ok. 42 godz. miesięcznie, po minucie latem mam chłodno a zimą ciepło, dla bezpieczeństwa jeżdżę zawsze na siedząco więc nie łypią na mnie gdy braknie siedzących dla babć autobusowych, nie deptają mi butów, nie zadzierają odzieży, nie wdycham smrodu ani kurzu, drzwi w drzwi, kieszonkowców mijam bokiem, mogę spóźnić się wyjść z pracy 3 minuty albo 3 godziny i nie stwierdzę, że nie mam czym wrócić albo że będę wracał 1,5 godziny dłużej.

15.11 18:21:18

czytelnik napisał(a):

Czyli tradycyjne kasowniki pójdą papa?

29.11 09:29:04

tomcio 224 napisał(a):

Nie. Z tego co wynikało z wypowiedzi przedstawicieli KZK GOP, przez jakiś czas od uruchomienia ŚKUP-u, w autobusach i tramwajach, w których dotychczas były zamontowane kasowniki tradycyjne, dalej będą one funkcjonować.
Mam nadzieję, że tak się stanie, bo montaż tylko jednego czytnika umożliwiającego kasowanie również papierowych biletów, przy usunięciu pozostałych tradycyjnych kasowników może być nie lada problemem, zwłaszcza na początku.

29.11 21:20:55

pasażer napisał(a):

Ten cały pomysł z kartą jest spóźniony o jakieś 20 lat , obecnie karty są wypierane przez smartfony.

17.12 11:31:21

Rico napisał(a):

Heh śkup ma kolejną obsuwę - 4 kwartał br.Może najwyższy czas powiedzieć wszem i wobec , że ten system NIGDY nie ruszy.

17.01 14:18:45


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!