Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Modernizacja infrastruktury tramwajowej - Ruda Śląska

17.08.2013

Tagi: Tramwaje Śląskie, infrastruktura, inwestycje, KZK GOP, rozkład jazdy, za tramwaj, Ruda Śląska – Dodał: Jakub Jackiewicz

Kolejnym miastem, w którym realizowane są inwestycje w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest Ruda Śląska. Właśnie zakończono jeden z etapów robót przy przejazdach drogowych, trwają prace przy modernizacji odcinka z Chebzia do Rudy Południowej.


Oba zadania inwestycyjne na terenie miasta Ruda Śląska realizowane są na podstawie umowy zawartej po jednym wspólnym przetargu. Wygrało go konsorcjum NDI z Sopotu oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima z Bilbao.

zadanie nr 53 – „Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); ul. Katowickiej (10 m)”

To zadanie obejmuje kilka przejazdów drogowych, jego łączna wartość to 2,177 mln zł. Przejazdy, które są modernizowane obejmują trzy grupy:
- rejon pętli w Chebziu (rondo Unii Europejskiej i ul. Dworcowa): wjazd od strony Rudy Południowej (dwa przejazdy przez rondo wraz z odcinkiem na wyspie centralnej oraz włączenie trzech torów na pętli) oraz wjazd od strony Goduli/Lipin (odcinek od okolic przystanku Chebzie Paweł, przejazdy przez skrzyżowanie z ul. Asfaltową, odcinek pod wiaduktem kolejowym oraz rozwidlenie torów na odcinek dwutorowy przed pętlą – bez przejazdu przez łącznicę DTŚ) – łącznie 551,51 m toru pojedynczego,
- droga do Lipin (dwa przejazdy na włączeniu ul. Asfaltowej do drogi do Lipin – ul. Chorzowskiej w Lipinach) – 2 x 25 m toru pojedynczego,
- skrzyżowanie ul. Katowickiej i Obrońców Westerplatte na Wirku (przejazd jednotorowy przez skrzyżowanie) – 25 m toru pojedynczego.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Na wszystkich odcinkach stanowiących przejazdy drogowe torowisko wykonane będzie w technologii bezpodsypkowej w postaci konstrukcji z betonowych płyt prefabrykowanych VRZ, szyn tramwajowych Ri60N łączonych za pomocą spawania termitowego, z komorami wypełnionymi bloczkami betonowymi, zagłębionych w korytach szynowych i mocowanych za pomocą materiału elastycznego z żywic poliuretanowych. Na odcinku pod wiaduktem kolejowym w Chebziu oraz na drugim przejeździe przez rondo Unii Europejskiej (włączenie w tory na pętli w rejonie punktu regulatorskiego) zastosowana zostanie konstrukcja z wykorzystaniem płyty żelbetowej. Na wybranych odcinkach zastosowana zostanie technologia podsypkowa – szyny na podkładach strunobetonowych.

Prace na odcinku ul. Dworcowej (wjazd na pętlę w Chebziu od strony Rudy Południowej) ruszyły już w maju w chwili wstrzymania ruchu tramwajowego na potrzeby zadania nr 55 (opis poniżej). Na rondzie Unii Europejskiej wprowadzono drobne zmiany w organizacji ruchu (przejazdy przez rondo).

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Na ul. Asfaltowej i drodze do Lipin prace rozpoczęto 13 lipca 2013 r. Wstrzymany został wówczas ruch tramwajów na odcinku Chebzie – Lipiny. Linia 11 została skrócona do relacji Chorzów Ratusz – Lipiny Targowisko i jest obsługiwana taborem dwukierunkowym (wagony typy Pt).

(autor: Jacek Sobota)

Linia 17 została skrócona od Chorzowa do przystanku Łagiewniki Targowisko, a z Łagiewnik do mijanki w Lipinach uruchomiona została linia tymczasowa 47, obsługiwana jednym składem 2x111N (w rezerwie wyjeżdżał kilkukrotnie wagon typu N).

(autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)
(autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)

Na trasie Lipiny Mijanka – Chebzie Rondo KZK GOP uruchomił komunikację zastępczą (linia T-11) obsługiwaną… mikrobusem.

(autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)

Prace są właśnie kończone i od 19 sierpnia 2013 r. przywrócony zostanie ruch między Chebziem, a Lipinami. Jednocześnie jednak rozpoczną się prace na przejeździe w Wirku stąd kolejne zmiany. Linia 9, która dotychczas jako jedyna w Chebziu kursowała bez zmian, zostanie skrócona od Bytomia do pętli w Chebziu. Zapewne z uwagi na zatłoczenie pętli na trasę z Lipin do Chebzia powróci tylko linia 17 – kursować będzie na swojej stałej trasie Chorzów Ratusz – Chebzie Pętla, a linia 47 ulegnie likwidacji. Linia 11 pozostanie na dotychczasowej trasie skróconej do Lipin. Likwidacji ulegnie również linia zastępcza T-11, pasażerowie będą mogli skorzystać z linii tramwajowej 17. Na trasie Chebzie Rondo – Świętochłowice Mijanka (do przystanku Chorzów Ratusz tylko w nocy) kursować będzie linia T-9, czyli autobusowa komunikacja zastępcza uruchomiona przez KZK GOP.

Ostatnim etapem robót będzie przebudowa odcinka w rejonie wiaduktu kolejowego. Etap ten realizowany będzie w następnej kolejności.

(autor: Tramwaje Śląskie)

zadanie nr 55 – „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”

Drugie rudzkie zadanie inwestycyjne obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Chryzantem na granicy Rudy i Zaborza, aż do skrzyżowania ul. Zabrzańskiej z Dworcową i Węglową w Chebziu (koniec odcinka jednotorowego). Z przebudowy wyłączony jest ponadto rozjazd w Rudzie Południowej (rozwidlenie linii do Zabrza i Bytomia). Długość przebudowywanego torowiska wynosi 2717,28 m toru pojedynczego. Istotnym obiektem inżynierskim jaki występuje na trasie modernizowanego odcinka jest przepust pod wiaduktem kolejowym, czyli tzw. „tuneliki” w Chebziu.

W dokumentacji projektowej założono zastosowanie pięciu różnych typów konstrukcji torowisk. Na torowisku wydzielonym (zdecydowana większość odcinka) zaprojektowano konstrukcję podsypkową w postaci szyn kolejowych S49 (na mijankach szyny rowkowe Ri60N) na podkładach betonowych z przytwierdzeniem bezpośrednim typu SB, na podsypce z tłucznia kamiennego. Na przejazdach i przejściach dla pieszych tor zabudowany zostanie płytami małogabarytowymi typu MU-T (w rejonie mijanki Ruda Urząd Skarbowy zastosowany zostanie zamiast tego asfaltobeton).

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja oraz na odcinku od ul. Styczyńskiego do Dworcowej (z wyłączeniem odcinków bezpośrednio w „tunelikach”) zastosowania zostanie konstrukcja bezpodsypkowa składająca się z: podbudowy betonowej, prefabrykowanych płyt żelbetowych i nawierzchni torowej z szyn Ri60N opartych na elastycznej podkładce podszynowej i zalanych masą zalewową trwale elastyczną (tzw. „szyna w otulinie”). W samych „tunelikach” wykorzystana zostanie podobna technologia, jednak zamiast płyt prefabrykowanych zastosowana zostanie zabudowa toru na płycie betonowej wylewanej „na mokro”.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano sześć peronów przystankowych o długości 45 m każdy (pięć z nich o szerokości 3,3 m, a jeden, Ruda Południowa w kierunku Zabrza – 2,5 m). Krawędź peronu będzie 25 cm nad główką szyny. Zmianie ulegnie lokalizacja jednego przystanku – Ruda Południowa w kierunku Chebzia. Zaprojektowano nowe stanowisko przystankowe po drugiej stronie skrzyżowania niż obecne – na mijance.

„Tuneliki” to bezkolizyjne przejście pod linią kolejową nr 187 Ruda Chebzie – Ruda Czarny Las (KWK Pokój). Linia tramwajowa przebiega tam ponad 5 m poniżej poziomu biegnącej równolegle jezdni (która krzyżuje się z linią kolejową w poziomie). Obok wiaduktu kolejowego nad linią tramwajową usytuowana jest także konstrukcja drugiego wiaduktu przewidziana do likwidacji. Na odcinku całego „wąwozu” zaprojektowano rozbiórkę istniejących murów oporowych, przęseł z kładką dla pieszych i oczyszczenie skarp, a następnie budowę nowych żelbetowych murów oporowych, rozpory żelbetowej między istniejącymi ceglanymi ścianami korpusu przyczółka wiaduktu, umocnienie skarp oraz budowę kładki dla pieszych, kładki z chodnikiem służbowym i balustrad stalowych wraz z osłonami przeciwporażeniowymi.(autor: Tramwaje Śląskie)

W ramach tego zadania przewidziano też modernizację sieci trakcyjnej, w tym posadowienie 120 szt. nowych słupów trakcyjnych. Sieć została zaprojektowana jako łańcuchowa, a jedynie w rejonie mijanek jako płaska. Na odcinku w „tunelikach” ma być to sieć płaska z podwójnym przewodem jezdnym.

Prace odbywają się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu tramwajowego. 8 kwietnia 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w kursowaniu tramwajów:
- linie 1 i 18 zostały zawieszone,
- uruchomiona została linia 10 na trasie Bobrek Osiedle Pod Brzozami – Zaborze Pętla, obsługiwana przez 2 pociągi taborem 2x111N (ze zmianą kierunku jazdy w czasie kursu na mijance w Rudzie Południowej), od 3 sierpnia 2013 r. linia kursuje na trasie Bobrek Osiedle Pod Brzozami – Ruda Południowa.
- zwiększona została częstotliwość kursowania linii 4,
- uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza w postaci linii T-1 relacji Zaborze Kalinowa – Chebzie Rondo.

(autor: Jacek Sobota)
(autor: Jacek Sobota)

Termin realizacji inwestycji to 18 maja 2014 r.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Rekin napisał(a):

Linia 10, pardon 18, powinna kursować z Rudy Pd do Bytomia jak drzewiej bywało, bo teraz 2x111N wozi luft i dwóch motorniczych (yes yes yes, ale jaja jak balony) a autobusy 39 i 147 nabite do granic możliwości.

21.08 17:32:53

pipen napisał(a):

Musieliby Helmuty na nią dać, bo brakło by 111N na jej obsługę - musi być rezerwa, a składy tylko 3, to chyba za mało do puszczenia na Bytom, bo co w zamian? eNka?
JAk już lakiernie uruchomili w TŚ, to szybciej te 5 Helmutów z zimy uruchomią, a linia 5 od BObrka daje rade, choć i tam przebudowy na Karbiu.

23.08 16:27:05


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!