Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Przetargowy kalejdoskop - pierwsza połowa 2010 r.

01.06.2010

Tagi: przetarg, KZK GOP, Pawelec, Kłosok, Irex, Murgór-Trans, Transkom, Polak, PKM Katowice – Dodał: Jakub Jackiewicz

KZK GOP rozstrzygnął kolejne postępowania przetargowe na linie autobusowe w różnych częściach regionu. Przedstawiamy ich przegląd i omówienie.


Linia 41

Wcześniejszy przetarg obejmował obsługę linii zaledwie przez 4 miesiące (» czytaj więcej). W kolejnym (gdzie przedmiotem zamówienia była obsługa tej linii przez 4 lata od 1 maja 2010 r.) wymagano 4 autobusów niskopodłogowych (tabor B, czyli co najmniej 91 miejsc) nie starszych niż z 2010 roku, czyli w praktyce fabrycznie nowych. Miały mieć troje drzwi, silnik euro 5 i wyświetlacze z dynamiczną informacją pasażerską.

Złożono trzy oferty. Najdroższa była oferta PKM Świerklaniec, który za 4,99 zł chciał obsługiwać tę linię trzema Scaniami OmniCity (zobowiązanie do dostarczenia ze strony Scania Polska) oraz jednym MAZ-em 203.069 (zobowiązanie MAZ Auto Poland).

Drugą w kolejności była oferta konsorcjum Transgóru Mysłowice i PKS Gliwice (dotychczasowego przewoźnika). Zaoferowali oni cenę 3,90 zł i cztery autobusy Irisbus Crossway 12LE (zobowiązanie do dostarczenia ze strony Kapeny, po dwa dla obu konsorcjantów). Najtańszą okazała się oferta Krzysztofa Pawelca z Biechowa, który zaproponował cenę 3,77 zł i cztery MAZ-y 203.069 (zobowiązanie MAZ Auto Poland).

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

26 marca KZK GOP ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty (Krzysztofa Pawelca), jednak rozstrzygnięcie to zostało oprotestowane przez konsorcjum Transgóru i PKS. W proteście skierowanym 1 kwietnia do zamawiającego, czyli KZK GOP, konsorcjum zarzuciło Pawelcowi, że tabor zgłoszony w ofercie nie spełniał wymagań specyfikacji przetargowej, gdyż zgłoszone autobusy MAZ 203.069 wg protestującego nie mają homologacji w Polsce. W dniu 6 kwietnia do protestu przystąpił (po stronie zamawiającego) Krzysztof Pawelec i odnosząc się do zarzutów protestującego wskazał m.in., że wymóg posiadania autobusów z homologacją tyczy się okresu realizacji zamówienia, a nie dnia składania ofert, ponadto dołączył świadectwo homologacji autobusu MAZ 203 datowane na 25 marca 2010 r. (rozszerzenie homologacji typu w związku z nowym silnikiem). Pismem z dnia 9 kwietnia KZK GOP oddalił protest w całości. Konsorcjum złożyło odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (pismo z 15 kwietnia) podnosząc te same argumenty co w proteście. Do postępowania odwoławczego przystąpił (po stronie zamawiającego) Krzysztof Pawelec odnosząc się w piśmie z 7 maja do zarzutów odwołującego i przytaczając te same argumenty co wcześniej. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 12 maja 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 705/10) oddaliła odwołanie i obciążyła konsorcjum kosztami postępowania. Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, że nie było podstaw wykluczenia oferenta Krzysztofa Pawelca z toczącego się postępowania. Wymagania dotyczące potencjału technicznego (czyli taboru) dotyczą bowiem dysponowaniem autobusami w okresie realizacji usługi, a nie na dzień składania ofert.

Tym samym wybór oferty Krzysztofa Pawelca pozostał ważny i w związku z tym, z miesięcznym opóźnieniem, od 1 czerwca 2010 r. ten przewoźnik obsługuje linię 41. Zapewne ze względu na toczące się odwołania nie zdołał on jednak zgromadzić wszystkich czterech autobusów zgłoszonych w ofercie, na linii pojawiły się (oprócz dwóch MAZ-ów 203) zastępczo dwa Solbusy SM12 wypożyczone w firmy Warbus Warszawa O/Gdańsk. W związku z takim obrotem sprawy dość zagadkowo wygląda zakup nowych autobusów przez pokonane konsorcjum PKS Gliwice i Transgór Mysłowice – firmy te zakupiły niedawno po dwa nowe Irisbusy Crossway 12LE.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Linie 14, 92, 132, 184, 198, 199

Wymienione linie stanowią zlepek zadań przewozowych, które wcześniej rozstrzygane były w mniejszych grupach (osobno linie 14+92, 132+184 oraz 198 i 199). Poprzednie przetargi na obsługę linii 14 i 92 oraz 198 i 199 odbyły się 8 lat temu – wówczas podpisano bowiem umowy na dłuższy okres. Linie 14 i 92 obsługuje Meteor Jaworzno, 198 – PKM Gliwice (za pomocą podwykonawcy BSC Gliwice), a 199 – Transkom Piekary Śl. Linie 132 i 184 też pierwotnie rozstrzygane były w 2002 roku (w pakiecie razem z linią 20), jednak umowę z przewoźnikiem (Meteor) rozwiązano wcześniej ze względu na fatalną jakość usług. Od 30 sierpnia 2005 r. przez 3 miesiące linię obsługiwał PKM Świerklaniec, później od 1 grudnia 2005 r. przez 3 lata – Nowak Transport. Kolejny przetarg obejmował obsługę linii tylko przez 9 miesięcy (od 1 grudnia 2008 r.) i wygrał go Irex Sosnowiec, następny był również dość krótki (11 miesięcy od 1 września 2009 r.), tym razem wygrał go Krzysztof Pawelec. Linie objęte pakietem oczywiście nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, można jedynie wyznaczyć ich wspólne przystanki końcowe, choć ich rozpiętość terytorialna jest dość spora (od Kochłowic przez Zabrze i Bytom po Helenkę). Wyjątkiem są jedynie linie 132 i 184, które są połączone wspólnym wozobiegiem.

fot. J. Jackiewiczfot. J. Sobotafot. J. Jackiewicz

Należy odnotować pozytywne zaskoczenie w postaci dość wysokich wymagań taborowych. Wymagano łącznie 14 autobusów (choć jednocześnie tylu nie ma na trasie), a sześć z nich miało być nie starszych niż z 2009 roku (z silnikami euro 5), a pozostałe mogły być nie starsze niż z 2000 roku (z silnikami euro 2). Wszystkie autobusy miały być niskopodłogowe z platformą dla wózków (to też nowy zapis, który pojawia się od niedawna w specyfikacjach), mieć co najmniej 91 miejsc, troje dwuskrzydłowych drzwi i wyświetlacze.

Wpłynęły trzy oferty. Najdroższą jest oferta konsorcjum czterech firm – PKM Świerklaniec, Sed-Baz Czeladź, Nowak Transport Nowe Chechło i Transkom Piekary Śl. Konsorcjum zaproponowało cenę 4,11 zł i następujące autobusy:
- sześć MAZ-ów 203.069 z 2010 roku (zobowiązanie MAZ Auto Poland),
- dwa MAN-y NL202 z 2000 roku (zobowiązanie MAZ Auto Poland, choć w piśmie nie ma wzmianki o marce autobusu, po jednym dla PKM Świerklaniec i Nowak Transport),
- MAN A21 z 2000 roku (własność PKM Świerklaniec),
- MAN NL202 z 2001 roku (własność Sed-Baz Czeladź),
- Jelcz M121M z 2000 roku (własność Nowak Transport),
- trzy MAN-y A21 z 2000 roku (zobowiązanie komisu Adrem z Gliwic dla Transkomu Piekary Śl.).

Druga oferta wpłynęła od konsorcjum spółek Irex-1 Dąbrowa Górnicza i Meteor Jaworzno. Zaproponowali oni cenę 3,76 zł i następujące autobusy:
- dwa Jelcz M121 z 2001 i 2002 roku (własność),
- Jelcz M121 z 2002 roku (leasing),
- trzy Solarisy Urbino 12 z 2002, 2003 i 2004 roku (dzierżawa),
- Solaris Urbino 12 z 2003 roku (leasing),
- Mercedes Conecto LF z 2009 roku (dzierżawa),
- dwa Mercedesy Conecto LF z 2009 roku (zobowiązanie EvoBus Polska),
- cztery Irisbusy Crossway 12LE z 2010 roku (zobowiązanie firmy Kapena).

Trzecią ofertę, najtańszą, złożył Krzysztof Pawelec. Zaproponował cenę 3,42 zł i następujące autobusy:
- sześć MAZ-ów 203.069 z 2010 roku (zobowiązanie firmy JI Service z Kobyłki),
- osiem MAN-ów NL223 z 2000 roku (zobowiązanie komisu Aurex-Truck z Katowic, cztery z nich to autobusy jeżdżące obecnie w DLA Wrocław z numerami 2006-2009, ex MPK Łódź).

» Zobacz zdjęcia MAN-ów NL223 z DLA Wrocław w Fotogalerii Transportowej

Na chwilę obecną KZK GOP nie powiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli oferta Pawelca spełni wszystkie wymogi formalne to ten przewoźnik będzie obsługiwał linie 14, 92, 132, 184, 198 i 199 od 1 lipca 2010 r. przez kolejne 48 miesięcy.

Linia 850

Oprócz linii wymienionych w omówionym wcześniej postępowaniu, 1 lipca 2002 r. zmienił się przewoźnik także na linii 850. Nie włączono jej do innego pakietu i poddano samodzielnie rozstrzygnięciom przetargowym. Obsługiwał ją dotychczas Meteor Jaworzno. W obecnym przetargu wymagano łącznie pięciu autobusów – trzech typu C (powyżej 140 miejsc, bez wymogu, żeby były przegubowe) spośród których dwa miały być z 2010 roku, a trzeci nie starszy niż z 2000 oraz dwóch typu B (co najmniej 91 miejsc) nie starszych niż z 2000 roku. Wszystkie autobusy mają być niskopodłogowe z platformą dla wózków, mieć trzy pary dwuskrzydłowych drzwi oraz wyświetlacze. Warto zauważyć, że autobusy typu B kursują wyłącznie w niedziele i święta.

fot. J. Jackiewicz
Złożono trzy oferty. Najdroższa okazała się oferta konsorcjum złożonego z firm Nowak Transport Nowe Chechło, PKM Świerklaniec i Sed-Baz Czeladź. Zaproponowano stawki 3,43 zł za tabor B i 4,92 zł za tabor C oraz następujące autobusy:
- trzy MAZ-y 107 z 2010 roku (zobowiązanie MAZ Auto Poland),
- MAN NL202 z 2001 roku (własność Sed-Baz Czeladź),
- Jelcz M121 z 2000 roku (własność Nowak Transport).

Druga oferta należy do konsorcjum spółek Irex-1 Dąbrowa Górnicza, Meteor Jaworzno i PKS Gliwice. Zaproponowali oni stawki po 4,27 zł za tabor B i C oraz następujące autobusy:
- dwa SOR-y NB18 z 2010 roku (zobowiązanie SOR Poland dla PKS Gliwice),
- Jelcz M121 z 2001 roku (własność),
- Jelcz M121 z 2002 roku (leasing),
- Solaris Urbino 15 z 2000 roku (dzierżawa).

Najtańsza oferta należy do Andrzeja Kłosoka z Żor. Zaoferował on obsługę linii za 3,86 zł (tabor B) i 4,15 zł (tabor C) oraz następujące autobusy:
- Solaris Urbino 15 z 2000 roku (leasing),
- dwa Solarisy Urbino 12 z 2000 roku (leasing),
- dwa MAZ-y 107 z 2010 roku (leasing, choć dołączono zobowiązanie firmy JI Service z Kobyłki).

25 maja 2010 r. KZK GOP podał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą była oferta Andrzeja Kłosoka. Przewoźnik ten będzie obsługiwał linię 850 przez 48 miesięcy od 1 lipca 2010 r.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Linie 67, 97

Dwie linie krążące po powiecie będzińskim są w ostatnim czasie częstym gościem w naszym kalejdoskopie. Dotychczas bowiem kolejne umowy podpisywane były na krótkie okresy (6 miesięcy od 1 listopada 2008 r., 7 miesięcy od 1 maja 2009 r. i 7 miesięcy od 1 grudnia 2009 r.). Dopiero teraz umowa ma obowiązywać przez pełne 48 miesięcy – od 1 lipca 2010 r.

Od oferentów wymagano trzech autobusów typu A (nie dłuższych niż 10 metrów, o pojemności co najmniej 60 miejsc), wyprodukowanych nie wcześniej niż z 2000 roku z dwojgiem dwuskrzydłowych drzwi i wyświetlaczami. W poprzednich postępowaniach za każdym razem była tylko jedna oferta firmy Irex Sosnowiec, teraz oferty wpłynęły aż cztery.

fot. J. Sobota
Najdroższą złożyła spółka jawna LZ z Zendka. Pod tym skrótem kryją się Apolinary Lazar i Marcin Lazar, którzy dotychczas działali w formie spółki cywilnej (przekształcenie nastąpiło uchwałą z dnia 1 sierpnia 2009 r.). Spółka LZ zaproponowała cenę 2,80 zł. Drugą w kolejności cenowej ofertą było konsorcjum Irex-1 Dąbrowa Górnicza i Meteor Jaworzno ze stawką 2,63 zł. Trzecią w kolejności – oferta konsorcjum Sed-Baz Czeladź, Nowak Transport Nowe Chechło i PKM Świerklaniec ze stawką 2,42 zł. Najtańszą okazała się oferta Krzysztofa Pawelca, który zaproponował stawkę 2,02 zł.

Teraz kilka słów o taborze. Jeden z oferentów – konsorcjum Irex-1 i Meteor zaoferowało trzy Autosany A1010M – dwa w dzierżawie (jeden z 2000 roku i jeden z 2003 roku) oraz jeden z 2000 roku, który dostarczyć miała firma Autosan Sanok. Wszyscy pozostali oferenci zaproponowali natomiast autobusy Mercedes-Benz O520 Cito. Są to ciekawe pojazdy o hybrydowym napędzie, które jednak są dość awaryjne na co wskazują doświadczenia ich użytkowników w Polsce (głównie ze względu na drogie i trudno dostępne części zamienne). Co ciekawe każdy z oferentów przedstawił zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia taboru: LZ z Gryf Kartuzy (2 szt. z 2000 i 2002 roku) i Prokar Łańcut (1 szt. z 2000 roku), Pawelec z firmy OMR Omnibus- Und Kfz-Handel Mario Röttgen GmbH z miejscowości Untersteinach w Bawarii (3 szt. z 2000 roku), a konsorcjum Sed-Baz, Nowak i PKM Świerklaniec z firmy P.W. Kawon Jan Nowak z Rudy Śląskiej (3 szt. z 2000 roku).

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Na dzień dzisiejszy KZK GOP nie ogłosił jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Najtańsza jest oferta Krzysztofa Pawelca.

Linia 659

Wakacyjna linia kursująca w Zabrzu dotychczas obsługiwana była na podstawie corocznego zlecenia w trybie bezprzetargowym i jeździł na niej Transkom Piekary Śląskie. Tym razem KZK GOP postanowił ogłosić przetarg, który obejmował obsługę tej linii przez trzy okresy wakacyjne (począwszy od 26 czerwca 2010 r.). Od oferentów wymagano jednego autobusu niskopodłogowego z platformą dla wózków, o długości powyżej 12 metrów i pojemności co najmniej 140 miejsc (czyli tabor C, niekoniecznie przegubowy), wyprodukowanego co najmniej w 2000 roku oraz posiadającego troje dwuskrzydłowych drzwi i wyświetlacze.

fot. J. Sobota

Wpłynęła tylko jedna oferta – konsorcjum Irex-1 Dąbrowa Górnicza i Meteor Jaworzno z ceną 5,28 zł. Zgłoszony autobus to Solaris Urbino 15 z 2000 roku (dzierżawiony). Niestety cena oferty przekroczyła maksymalną kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dlatego też przetarg został unieważniony. Maksymalna kwota wynosiła 162 265,50 zł brutto (4,50 zł netto w przeliczeniu na 1 wozokilometr), a cena oferty brutto wyniosła 190 391,52 zł.

Linia 916

Podobna sytuacja miała miejsce na linii 916. Jest to nowa projektowana linia, której trasa ma przebiegać w Będzinie z Ksawery przez Zamek, Osiedle Syberka, Górki Małobądzkie i Stadion z powrotem do Ksawery (długość 14 km). Linia miała kursować w dni robocze i soboty, a umowa miała obowiązywać od 1 czerwca 2010 r. przez 19 miesięcy.

Od oferentów wymagano jednego minibusa o długości maksymalnie 8 metrów i pojemności co najmniej 30 miejsc (ale nie więcej niż 40), wyposażonego w dwoje drzwi i wyświetlacze. Wyprodukowany miał być nie wcześniej niż w 2005 roku.

Wpłynęła tylko jedna oferta – przedsiębiorstwa Murgór-Trans z Katowic, które chciało obsługiwać tę linię za 3,52 zł Mercedesem Sprinterem z 2005 roku (do jego sprzedaży zobowiązała się spółka Black Horses z Warszawy). Łączna cena oferty brutto wyniosła jednak 297 168,96 zł, a zamawiający zamierzał wydać maksymalnie 253 300,00 zł.

Linia 234

Już od 1 marca 2010 r. linię 234 Transkom Piekary Śl. obsługuje na podstawie nowej umowy, obowiązywać będzie ona 22 miesiące. Był on jedynym oferentem, który przystąpił do ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku przetargu. W ofercie zaproponowano stawki 3,75 zł (za tabor B) i 4,75 zł (za tabor C) oraz zgłoszono następujące autobusy:
- dwa Van Hoole AG300 (w ofercie oznaczone jako 318F9) z 1996 roku, które wówczas zobowiązał się dostarczyć komis Aurex-Truck z Katowic (i zrobił to później, autobusy otrzymały numery 03 i 14),
- dwa Neoplany N4016 z 1996 roku (własność),
- jeden MAN NL202 z 1996 roku (własność).

fot. A. Mick
Pakiet katowicki

17 marca 2010 r. KZK GOP ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na pakiet katowicki (» czytaj więcej o tym przetargu oraz » o otwarciu ofert). Ofertą tą była oczywiście oferta PKM Katowice – jedyna jaka wpłynęła. PKM obsługuje linie objęte pakietem od 1 kwietnia 2010 r. przez 48 miesięcy za stawki 4,94 zł (tabor B) i 5,65 zł (tabor C). W ofercie zgłoszono oczywiście cały tabor jaki PKM posiadał z chwilą składania ofert (a nawet te pojazdy, które na początku roku skasowano – jak dwa Jelcze M121M i ostatniego Jelcza M11 nr 038).

Komunikacja zastępcza

Z kronikarskiego obowiązku uzupełniamy jeszcze stawki za jakie usługi świadczyli przewoźnicy obsługujący na zlecenie KZK GOP komunikację zastępczą za tramwaj.

W dniach 7-11 kwietnia 2010 r. linię T-7 relacji Chorzów Batory Zajezdnia – Świętochłowice Mijanka (wyburzanie wiaduktu kolejowego na granicy Chorzowa Batorego i Świętochłowic) obsługiwał Henryk Polak za 4,00 zł.

W dniach 22-30 maja 2010 r. linię T-10 relacji Chorzów Ratusz – Chebzie Dworzec PKP (prace na wiadukcie w Wirku) obsługiwał PKM Katowice za 5,00 zł.

fot. J. Jackiewicz

Linia 73

Na koniec przeglądu linia 73 łącząca Piekary Śląskie ze Stroszkiem. Od 1 grudnia 2008 r. na tę linię wyjechały autobusy z firmy Henzago (» czytaj więcej) Problemy z właściwą realizacją usług spowodowały, że KZK GOP rozwiązał już wcześniej umowy z tą firmą na obsługę innych linii, m.in. 860czytaj więcej). Dopiero teraz rozwiązano umowę na linię 73. Jako powód rozwiązania KZK GOP podał rażące naruszenia jej postanowień, a w szczególności sytuację z 26 i 27 kwietnia 2010 r. Przeprowadzone wówczas kontrole przez służby KZK GOP wykazały, że autobusy nie posiadały dowodów rejestracyjnych, ani polis OC, ich stan techniczny budził zastrzeżenia, a ponadto stwierdzono zaniżenie pojemności taboru, opóźnienia w realizacji kursów i uchybienia w informacji pasażerskiej. Wezwani na miejsce funkcjonariusze Policji potwierdzili stwierdzone nieprawidłowości, nałożyli mandaty karne i polecili kierowcom autobusów zjazd do bazy celem dokonania napraw oraz przeprowadzenia badań diagnostycznych. Ze względu na brak autobusów rezerwowych spowodowało to wypadnięcie kursów na linii (30% kursów w dniu 26 kwietnia i 14% w dniu 27 kwietnia). Umowę rozwiązano ze skutkiem na dzień 1 maja 2010 r. Obecnie Henzago obsługuje na zlecenie KZK GOP już tylko linie 86 i 286 w Zabrzu (dwa autobusy w ruchu).

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

W trybie z wolnej ręki zlecono obsługę tej linii firmie PKM Świerklaniec. Umowa została zawarta na okres od 1 maja do 31 sierpnia 2010 r. Przewoźnik otrzyma 3,99 zł (tabor B) i 4,99 zł (tabor C) za każdy przejechany wozokilometr. KZK GOP wymagał od przewoźnika trzech autobusów w tym dwóch niskopodłogowych typu B, nie starszych niż z 1993 roku i jednego typu C bez limitu wieku. Linia objęta została system kontroli biletów przez kierowcę.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

kierowca 80 napisał(a):

brawo!nareszcie wydmuchali Zagozde!hurra!!!ale nie kumam jak Pawelec wygrywa to wszystko.za takie stawki ziomal nic nie zarobi placac raty za nowe wozki.tak z dobroci pacanowskiego serca to robi?

01.06 21:00:00

Cezar napisał(a):

Kapitalny artykuł !!! Wielkie dzięki - tego brakowało na portalu.
Szkoda tylko że grozi nam zalew białoruskich maz-ideł.

01.06 21:03:50

lgor napisał(a):

Dzięki wielkie ;) Czekałem na takie info.
Ciekawie będzie z pakietem 14,92....MAZaki i pewnie już zajeżdżone ale fajne MANidła z 8 uchylanymi oknami. Mam nadzieje że będzie można liczyć przynajmniej na weekendowe promocje na 185 :P Oczywiście jak wygra Pawelec ;-)
P.S Te MANidła z 2000 roku nie mają również systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ?

Wyszło szydło z worka dlaczego PKM Świerklaniec tak chętnie wziął 73 przy takich problemach z taborem. Zdaje się stawki atrakcyjniejsze niż te co ma na 114 czy 164/264. Jednakże umowa jest umową i powinni należycie realizować usługi na 114 czy 164/264 a nie "w kulki lecieć".

01.06 21:05:04

podlesianini napisał(a):

Słuszna uwaga Pawelec może się przestrzelić na różnicach kursowych za te nowe pojazdy. I popłynie jak nie jedna firma w kraju.

01.06 21:38:28

krzysiekz napisał(a):

Crossway'e Transgóru będą zapewne śmigać nadal na 788 oraz 995. :-) Na pewno przydadzą się do przetargów w Chrzanowie, więc nic straconego.

01.06 21:47:05

TBD napisał(a):

ja nie moge co to sie dzieje... maz to gwizdzaca ruina ruska mysl techniczna bez homologacji... kiedy kzkgop przejrzy na oczy? z drugiej strony zal ze nie startowalo PKM GLIWICE bo wozo jeszcze nie mamy na tyle...

01.06 21:49:25

TBD napisał(a):

trzeba powywalac prywaciarzy kombinatorow z tras kzkgop... henzago, klosok, pawelec, nowak, irex, i wielu innych.
PKMy powinni obslugiwac linie i niech wroci W.P.K. zamiast kzkgop

01.06 21:52:23

camo napisał(a):

No to czeka nas niestety zalew badziewi białoruskich zwanych Mazami... Szkoda, że nie startował i nie wygrał PKM Gliwice, bo przynajmniej oni mają porządny tabor i podchodzą do wywiązywania się z umów w bardzo profesjonalny i porządny sposób w przeciwieństwie do tych wszystkich prywaciarzy. Pocieszające jest, iż przynajmniej były stosunkowo wysokie wymagania rocznikowe i euro, itp. Pozdrowienia dla waszystkich MKM-ów.

01.06 22:11:17

Paweł Dg napisał(a):

A ja durny po przeczytaniu tytułu myślałem, że chodzi o przetarg na nowe autobusy....

01.06 22:18:29

rafal napisał(a):

I przynajmniej Transgór wreszcie wyleciał z lini 41, " o szczęście niepojęte..." A zakupione Irisbusy to przydadzą się im pewnie na 788 bo tam także ciągle w kulki lecą.

01.06 22:25:14

MARTIN napisał(a):

Widzę fan-club PKM Gliwice się ożywił. Słabi prywaciarze padną patrz Henzago. Ale zdarzają się tacy, którzy dają radę, więc nie przekreślajmy ich. A miłośnikom PKM- ów proponuję przyjrzeć się cyrkom organizowanym przez PKM Katowice.

01.06 22:25:53

Jarek napisał(a):

A jednak Konsorcjum Myslowickie mialo racje ! KZK GOP poraz kolejny zrobiony w bambusa? Gdzie sa te nowe autobusiki? Dlugo bedziecie tkwic w tym marazmie? Co ma procedura odwolawcza do dysponowania obiecanym produktem. Ciekawe jak teraz zachowa sie Pan Prezes KZK GOP?

02.06 07:22:17

zonk napisał(a):

...wa, gdyby Irex nie zaszalał z ceną za tabor B (coś około 3,60zł). Mazaki zalewają Śląsk :(

02.06 08:35:17

viator napisał(a):

@Igor: Przecież to żadne zaskoczenie, że stawka na 73 PKM-owi musi się opłacać. Zresztą po wyrzuceniu Zagozdy z 860 stawka za którą jeździli wynosiła ok. 4,80 zł, a pół roku wcześniej w przetargu na tą samą linię dawali tylko 4,15 zł. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego.

02.06 10:13:25

M11 napisał(a):

Paradoksalnie 67/97 PUP/SedBaz kiedyś już "spuścił" (wtedy było 6x A), teraz się o nie bije (marne 3x A - w dodatku w konsorcjum).

02.06 10:34:01

greg napisał(a):

"...i niech wroci W.P.K. zamiast kzkgop."

I co jeszcze???
Przecież ludzie którzy stworzyli "kzkgop" w 1991 roku i pracowali w nim przez lata (najczęściej do emerytury) wywodzili się z ludzi funkcjonujących w przeszłości w WPK.
A tak dla pełnej jasności: WPK nie było przedsiębiorstwem zarządzanym wzorowo a potędze jego istnienia zadecydowała między innymi bezkonkurencyjność, co w obecnych czasach jest już niewyobrażalne.

Jeśli chodzi o artykuł, to skrupulatnie przygotowany, fachowy i rzeczowy materiał.
Pozdrowienia i podziękowania dla redakcji za niego i wcześniejszy artykuł dotyczący powodzi.

02.06 10:58:25

zonk napisał(a):

Zdaje się daliście się skrowokować... spokojnie. To taki sam koleś jak ci z prawdą objawioną, że reszta Śląska powinna brać przykład z Gliwioch.

02.06 12:51:15

MARTIN napisał(a):

PKM Świerklaniec bardzo przykłada się do obsługi "73" dziś zamiast jednego, dwa przeguby 0709 i 0808. Pewnie kosztem "114".

02.06 13:00:06

MARTIN napisał(a):

Sorry nie 0709, tylko przegubowy MAN z różową reklamą chyba Jarmark.

02.06 13:02:55

karel napisał(a):

ciągle niewesołe wieści dla mieszkańców śląskiego, stare i nowe badziewie będzie ich woziło

02.06 13:23:31

wojtek napisał(a):

Pkm Katowice teraz będzie jezdził na 100% jak przyjdą nowe solarisy 15 przegłubowych i 10 krótkich

02.06 13:45:23

JUICE napisał(a):

MARTIN: Na 73 w robocze są zawsze 2 przeguby od kiedy przejął obsługę PKM.

02.06 14:20:26

MARTIN napisał(a):

Juice, właśnie często widuje dwa przeguby. Jeden to rozumiem bo jest w umowie. Niewiem skąd ta nadgorliwość. Przecież mogą dać IKarusa długiego. A te niskie niech dadzą na "114". Cieszy że Pan HZ znika z naszych ulic.

02.06 15:04:43

kierowca 80 napisał(a):

wojtek,Katowice zdechna jak Zagozda jesli nie wywala Pyplacza!nie pomoga nowe wozy...facet i tak zgarnia swoje,czy sie jezdzi czy tez nie...gdyby jego kasiora zalezala od wynikow...marzenia!!!nie narzekajcie na Mazy,sa super!

02.06 15:18:42

wojtek napisał(a):

to jest nie do ruszenia wszyscy w tym siedzą prezes pkm katowice prezydent katowic wszyscy sa w kieszeni kzkgop

02.06 15:28:48

P Śl napisał(a):

@kierowca 80: Jakbys nie zauwazyl to nowy Solaris cos kolo 800tys., a nowy MAZak 203 chyba z 500tys, wiec roznica jest widoczna ?.

02.06 16:04:31

memphis napisał(a):

Za 500 tys. to możesz sobie co najwyżej MAZ-a 206 kupić.

02.06 16:13:23

MARTIN napisał(a):

PŚl. Porównaj zarobki pracowników Solarisa i pracowników MAZ-a. Koszty życia w Polsce i na Białorusi. Gdyby MAZ kosztował tyle co Solaris czy MAN to nikt by na niego nie zwrócił uwagi.

02.06 16:19:17

podlesianin napisał(a):

Panowie takie ceny to były tych Mazów polecam oglądać kurs dolara a z tego co mi wiadomo na Białorusi lubią tylko dolary.

02.06 18:54:33

kierowca 80 napisał(a):

P Śl:myslisz ze skoro tanszy to koniecznie gorszy?maz jest twardy jak ikarus,a zima cieply jak hawaje.a ze nie jest piekny?kwestia gustu.poza tym bylo nie bylo to woz uzytkowy,a nie bryka do rwania pustaczkow...
wojtek:co racja to racja.taki widzisz kraj-darmozjad na kazdym kroku.
jako kierowiec wole nowego maza niz starego mana sciagnietego gdzies z zachodu...

02.06 19:22:58

dragon napisał(a):

czy wie ktos na jakie linie w przetargu na 14, 92, 132, 184, 198, 199 idą nówki a na jakie 2000r?

02.06 19:27:18

memphis napisał(a):

@dragon: to zależy wyłącznie od przewoźnika, KZK GOP nie precyzuje rozdziału taboru.

02.06 20:17:08

JUICE napisał(a):

MARTIN: KZKGOP wymaga od PKM Świerklaniec 2 szt przegubów ;) A Ikarusy przegubowe i tak się często pojawiają ;)

02.06 20:22:11

memphis napisał(a):

@juice: wymaga dwóch krótkich i jednego przeguba, co zresztą jest napisane w artykule. Twojej teorii o dwóch przegubach nie potwierdza protokół z negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia.

02.06 20:24:28

loogy napisał(a):

To PKM Świerklaniec nie umie sam wystartować tylko w konsorcjum i to z prywatnymi.

02.06 20:46:15

butthead napisał(a):

@wojtek: Pasażera nie interesuje, czy kiedyś PKM Katowice zacznie łaskawie jeździć "na 100%", tylko żeby komunikacja prezentowała należyty poziom już dziś. Jeśli PKM mu jeszcze ze dwa razy podeśle zrupieciałego lub zdefektowanego ikarusa, to nawet nowe solarisy nic tu nie pomogą, bo pasażera już za pół roku zwyczajnie w systemie nie będzie.

02.06 22:30:24

P Śl napisał(a):

@kierowca 80: A tam cos takiego pisze ? 203 jak dla mnie to autobus podobny do Jelcza vecto.
@memphis: Na allegro pare miesiecy temu wisial 203 nowka (i inne tez) za 500 tys. badz co badz pewnie netto, ale 600 tys. a 800 tys. to jest jednak duze przebicie.
@butthead: Zeby oni zaczeli jezdzic na 100% to musieliby miec 100% nowek, bo dopoki autobus bedzie chodzil za kierowca to w innym wypadku nigdy tego nie bedzie.

02.06 23:54:19

hawker napisał(a):

ciekawe czy pawelec wystartuje i wygra ;) na ogloszonym wkrotce przetargu na 73

03.06 15:38:52

podlesianin napisał(a):

Pawelec teraz będzie do wszystkiego startował musi szukać obrotów w firmie nawet startując poniżej kosztów.Zresztą ciekawe o ile się przestrzelił już na ratach leasingu na te Mazy?

03.06 16:42:53

MARTIN napisał(a):

Pawelec musi trochę uważać. Kto łapczywie je może się udusić.

03.06 17:08:37

YoMaHa napisał(a):

Ekhm, chyba Solbusy SM12, a nie SM11...

03.06 19:13:50

pasazer linii 41 napisał(a):

Mam nadzieje, ze Pawelec wyleci z obrotu, z utesknieniem czekan na powrot Transgora;((

03.06 21:53:41

wojtek napisał(a):

pawelec daje uwaga dalej 10 zł na godzine już od 2 lat powodzenia a w pkmie mam już 12 30zł tylko jest limit godzin nie jak u prywaciarza 300 godz 3000zł

03.06 21:55:20

Cezar napisał(a):

@wojtek - może jakieś znaki interpunkcyjne ... Nijak nie rozumiem Twojego postu ... Co znaczy 12 30zł ?????? Przecież są kropki, przecinki oraz duże literki rozpoczynające nowe zdanie. Nasz naród niestety cofa się w rozwoju ... - SMUTNE ...

04.06 07:14:30

wojtek napisał(a):

Dla Ciebie Cezar napisze to jeszcze raz. 12 30 to stawka jaką mam w PKM-ie. Tylko miesięcznie jest limit 34 godzin których niemożna przekroczyć. U prywaciarza niema takiego limitu można pracować ile się chce.

04.06 10:10:00

MARTIN napisał(a):

Piszemy sobie tak tutaj o Pawelcu, raz gorzej raz lepiej. Jedno trzeba mu przyznać, nieżle kombinuje. W przetargach startuje sam, nie powołuje jakiś dziwnych egzotycznych konsorcjów i je wygrywa. Trochę ośmiesza naszych przewożników łączących się w dziwne sojusze. Zobaczymy jak będzie sobie radził. Może się okazać że ten koziołek z Pacanowa to całkiem mądra głowa.

04.06 10:28:11

Jarek napisał(a):

A swoja droga to KZK GOP ma teraz problem - nie moze bowiem ciagle firmowac przekretow P. Pawelca. Zasada napluj mi w oczy a ja powiem, ze deszcz pada sprawdza sie tylko do czasu!Teraz Koziolek z Pacanowa musi uciekac gdzie pieprz rosnie, moze tam znajdzie swoje obiecane Maziki???

04.06 12:47:53

Magda napisał(a):

Tylko slepy nie zauwzy, ze na linii nr 41 KZK GOP postepuje wg. zasady biedny, mierny ale wierny - Pawelec. To z czasem otworzy oczy ale czy nie bedzie za pozno? Tak beszczelnie balansowac na linie moze tylko linoskoczek - i nie mysle tutaj akurat o przewozniku.

04.06 13:13:07

KAROL napisał(a):

Najlepiej nich Pawelec da innym po 1 zł za kazdy kilometr i oddajcie mu wszystkie linie - po co sie meczyc i stresowac w tych pseudo przetargach.

04.06 13:28:16

ZYGA z Orzegowa napisał(a):

Dlaczego kierowca musi być gnembiony przez kontrolerów KZK GOP. Czy URBAŃCZYKOWI I USZOKOWI mało pieniedzy?

04.06 18:21:00

rafał napisał(a):

dajcie coś zarobić ostatnio miałem 450godz na 146 czy to jest normolne ?

04.06 20:04:57

podlesianin napisał(a):

Rafał@ Tak właśnie wygląda polski kapitalizm, ja bym takie warunki pracy zastosował w całej sferze budżetowej a na początek pracownikom KZK GOP o mieli by nie do wiary.

04.06 21:25:42

podlesianin napisał(a):

Ale cóż z drugiej strony przestrzegać przepisów jak to jest przecież dziki kraj więc róbta co chceta.I jeszcze jedno w każdym cywilizowanym kraju po przeczytaniu takiej informacji ,pewno było by zaraz po firmie i dożywotnio odebrana koncesja na prowadzenie takiej działalności jak przewóz ludzi.

05.06 08:55:25

viator napisał(a):

Podlesianin, piszesz sam do siebie?

05.06 17:44:29

P Śl napisał(a):

A za ile smiga 149-1 ?

05.06 20:10:14

BTM napisał(a):

Ile w końcu jest jednocześnie tych pojazdów w ruchu dla pakietu 14, 92,...?
Kontrola służb KZK GOP to musi być jakieś nie częste zjawisko. Może by tak jeszcze mały porządek z linią 183.

06.06 21:07:20

KUBER napisał(a):

No i Pawelec wygrał pakiet od linii 14 po 199...

08.06 11:29:38

michał napisał(a):

sorry ze z całkiem innej beczki ale mam pytanie ile kosztuje man lion's nowy i ile kosztuje urbino 12 tez nowe

09.06 12:50:07

Piotrek napisał(a):

Wzruszające są te komentarze o "profesjonaliźmie" PKM Gliwice. Jakbym czytał gadzinówkę Jarzębowskiego. W czym tkwi ten profesjonalizm? Profesjonalnie ruszają z przystanku, profesjonalnie siedzą za kółkiem, profesjonalnie olewają pasażerów, traktując ich jak b... które ośmiela się zanieczyszczać swoją obecnością ich profesjonalne pojazdy.

09.06 12:51:03

Ctulhu napisał(a):

"Obecnie Henzago obsługuje na zlecenie KZK GOP już tylko linie 86 i 286 w Zabrzu."
Miejmy nadzieję,że i te linie szybko utraci.

09.06 14:32:13

wojtek napisał(a):

Podobno te linie bieże Transkom bo oddają 199, ale niewiem ile w tym prawdy.Czas pokaże.

09.06 22:19:52

Rafał napisał(a):

Fajnie by było, jakby Transkom albo z powrotem PKM Gliwice przejęło 86 i 286. Nie widzą mi się bowiem te szroty z PKM Chebzie:P

10.06 00:51:29

PKM Gliwice` napisał(a):

Re: Rafał - Przykro mi ale z tego co wiem Szary nie chce kolejnych linii, bo UM Gliwice nie chce już dopłacać, a UM Zabrze też się do tego nie pali zbytnio. A KZK GOP płaci niecałe 4 złote za jeden kurs.

10.06 18:58:09

lgor napisał(a):

@PKM Gliwice' Co to za wymówka. Nie chcą to nie będą startować jeśli oczywiście scenariusz pozbawienia Henzago ostatnich linii się urzeczywistni. Z drugiej strony to raczej mowa jest o tymczasowym powierzeniu usługi w przetargu w trybie z "wolnej ręki" więc stawka za jeden kurs raczej zadowala obie strony.

10.06 23:21:39

Saso napisał(a):

Wie ktoś do kiedy obowiązuje obecny przetarg linii 926?

Przydałoby się wywalić Irex z 926, bo to co czasem tam jeżdzi przypomina tabor Heńka Zagozdy.

12.06 16:00:58

olaf napisał(a):

ja dziś na 67 z bedzina do wojkowic około 14 godziny jechałem pierwszy raz w dziejach kzkgop autobusem
z Klimatyzacją ! działała. biały bmc z Irexu.
super pozdrawiam.

13.06 23:11:33

maciek napisał(a):

No właśnie jak irex się stara i inwestuje w tabor nawet
na wiejsko bedzińskich liniach to preferuje się innych przewożników za kilka groszy mniej. Może bogaty pkm sosnowiec kupi w końcu su 18. Panie i Panowie z kzkgop zmuście w końcu warunkami przetargowymi sosnowiec do
zakupu przegubowców.Wystarczy zapis o autobusie
dwuczłonowym niskowejśiowym

14.06 19:26:31

lgor napisał(a):

@maciek ależ były przetargi gdzie nie dopuszczono innych pojazdów powyżej 12 metrów niż przeguby -> patrz przetarg na linie 114.
Chyba za rok mamy przetarg na linie będzińskie. Gdyby we władzach miast Będzina i Sosnowca znalazła się inna ekipa to może nie powtórzyłby się scenariusz z 2007 roku.

14.06 23:29:13

Bandi napisał(a):

Jeden Maz stoi już na bazie Kłosoka na Biskupicach

29.06 17:15:56


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!